LFM30 Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030. Ladda ner fullständiga rapporten här.
LFM30 officiell bildspel Ladda ner LFM30 officiella presentation här.


LFM30 officiella logotyp

Ladda ner LFM30 officiella logotyp vit här.
Sociala media

Använd #lfm30 på sociala media för att följa och kommunicera arbetet med Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030

Följ oss i media

Nationell lansering Almedalen

Artikel Byggvärlden här

Artikel Byggindustrin här

Artikel Skånska Dagbladet här

Informationscentrum hållbart byggande här.

Nyheter Nyhetsbrev 20190515 här.