img_9316

Tillsammans utvecklar vi en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö

Vad är LFM30?

Det övergripande målet till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp – därefter en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2035.

Alla anslutna medlemmar ska halvera sin klimatpåverkan från nuläge till 2025.
Alla Byggherrar ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt.

215
ANSLUTNA MEDLEMMAR

VÅRA ARBETSGRUPPER OCH LÖFTEN

1. Affärsmodeller, incitament och samverkan
2. Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
3. Design, process och klimatkalkyl
4. Klimatneutrala byggmaterial
5. Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll
6. Klimatneutrala byggarbetsplatser och transporter

KOMMANDE HÄNDELSER

Lär känna föreningen

Film: En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö

Film: Metod för klimatbudget

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com