Tillsammans utvecklar vi en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö

Slider

Film

Lär känna föreningen LFM30

Film: En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Josephine Nellerup, klimatstrateg, Malmö stad.
 • Thomas Sundén, vd, Sustainable innovation.
 • Rikard Sjöqvist, energi-, miljö- och teknikchef, Midroc. Ordförande i LFM30 styrelse
 • Andreas Holmgren, hållbarhetschef, Otto Magnusson. Ordförande LFM30 ledningsgrupp.
 • Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen.
 • Simon Chrisander, kommunalråd (L), Malmö stad.
 • Susanne Rudenstam, kanslichef, Sveriges träbyggnadskansli.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Extra foto: Malmö stad, Gustav Kaiser.

Film: Metod för klimatbudget

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • Carl-Johan Gustavsson, affärsområdeschef projekt, Vasakronan.
 • Andreas Holmgren, hållbarhetschef, Otto Magnusson. Ordförande LFM30 ledningsgrupp.
 • Maria Hagman, bostadsutvecklingchef syd/väst, Ikano Bostad.
 • Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Extra foto: Malmö stad, Gustav Kaiser.

Medlemmarna:

Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Fredrik Nilzén, Swedbank.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Henrik Björk, hållbarhetsansvarig på Optimera.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Henrik Björk, Optimera.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

MÅLET FRAMÅT

Våra mål är att alla anslutna ska halvera sin klimatpåverkan från nuläge till 2025 och att alla Byggherrar ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt. Vårt övergripande mål till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp. Efter det är målet en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2035.

VÅRA STRATEGIER & LÖFTEN

1. Affärsmodeller, incitament och samverkan
2. Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
3. Design, process och klimatkalkyl
4. Klimatneutrala byggmaterial
5. Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll
6. Klimatneutrala byggarbetsplatser och transporter

KOMMANDE HÄNDELSER

10 maj

Ledningsmöte

19 maj

Styrelsemöte

14 jun

Ledningsmöte

07 dec

Stormöte

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com