img_9316

Tillsammans utvecklar vi en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö

LFM30:s ÖVERGRIPANDE MÅL

En klimatneutral bygg-, anläggnings-
och förvaltningssektor i Malmö 2030 –
med netto noll CO2-utsläpp.

Därefter en klimatpositiv bygg-,
anläggnings- och förvaltningssektor i Malmö till 2035.

Samtliga anslutna medlemmar ska halvera
sin klimatpåverkan från nuläge till 2025.

Samtliga Byggherrar ska ha startat
minst ett klimatneutralt byggprojekt.

ÖVER 200
ANSLUTNA MEDLEMMAR

VÅRA ARBETSGRUPPER OCH LÖFTEN

1. Affärsmodeller, incitament och samverkan
2. Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
3. Design, process och klimatkalkyl
4. Klimatneutrala byggmaterial
5. Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll
6. Klimatneutrala byggarbetsplatser och transporter

KOMMANDE HÄNDELSER

Lär känna föreningen

Film: En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö

Film: Metod för klimatbudget

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com