img_9316

Tillsammans utvecklar vi en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö

MÅLET FRAMÅT

Våra mål är att alla anslutna ska halvera sin klimatpåverkan från nuläge till 2025 och att alla Byggherrar ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt. Vårt övergripande mål till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp. Efter det är målet en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2035.

VÅRA ARBETSGRUPPER OCH LÖFTEN

1. Affärsmodeller, incitament och samverkan
2. Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
3. Design, process och klimatkalkyl
4. Klimatneutrala byggmaterial
5. Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll
6. Klimatneutrala byggarbetsplatser och transporter

KOMMANDE HÄNDELSER

Film

Lär känna föreningen LFM30

Film: En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Josephine Nellerup, klimatstrateg, Malmö stad.
 • Thomas Sundén, vd, Sustainable innovation.
 • Rikard Sjöqvist, energi-, miljö- och teknikchef, Midroc. Ordförande i LFM30 styrelse
 • Andreas Holmgren, hållbarhetschef, Otto Magnusson. Ordförande LFM30 ledningsgrupp.
 • Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen.
 • Simon Chrisander, kommunalråd (L), Malmö stad.
 • Susanne Rudenstam, kanslichef, Sveriges träbyggnadskansli.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Extra foto: Malmö stad, Gustav Kaiser.

Film: Metod för klimatbudget

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • Carl-Johan Gustavsson, affärsområdeschef projekt, Vasakronan.
 • Andreas Holmgren, hållbarhetschef, Otto Magnusson. Ordförande LFM30 ledningsgrupp.
 • Maria Hagman, bostadsutvecklingchef syd/väst, Ikano Bostad.
 • Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Extra foto: Malmö stad, Gustav Kaiser.

Medlemmarna:

Alexandra Rosenqvist, miljö- och hållbarhetschef på Beijer Bygg.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Alexandra Rosenqvist, Beijer Bygg AB.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Urban Blomster, marknads- och affärsutveckling på Södra.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Urban Blomster, marknads- och affärsutveckling, Södra.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Medlemmarna:

Jonas Larsson, energi- och miljöchef på Stena Fastigheter.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Jonas Larsson, Stena Fastigheter.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Mia Gustafsson, marknads- och kommunikationschef på HSB.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Mia Gustafsson, HSB.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Medlemmarna:

Alexandra Rosenqvist, miljö- och hållbarhetschef på Beijer Bygg.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Alexandra Rosenqvist, Beijer Bygg AB.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Fredrik Nilzén, Swedbank.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Medlemmarna:

Viktor Sundberg, avdelningschef på Swerock.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Viktor Sundberg, Swerock.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Maja Manner, affärs- och hållbarhetsstrateg på AFRY.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Maja Manner, affärs-och hållbarhetsstrateg på AFRY.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Medlemmarna:

Åse Togerö, Senior Green Development Manager på Skanska

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Åse Togerö, Senior Green Development Manager på Skanska

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Henrik Björk, hållbarhetsansvarig på Optimera.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Henrik Björk, Optimera.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Medlemmarna:

Jenny Wahl, drift- och teknikchef på Wihlborgs Fastigheter

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Jenny Wahl, Wihlborgs Fastigheter.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com