Tillsammans utvecklar vi en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö

Slider

MÅLET FRAMÅT

Våra mål är att alla anslutna ska halvera sin klimatpåverkan från nuläge till 2025 och att alla Byggherrar ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt. Vårt övergripande mål till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp. Efter det är målet en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2035.

VÅRA STRATEGIER & LÖFTEN

1. Affärsmodeller, incitament och samverkan
2. Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
3. Design, process och klimatkalkyl
4. Klimatneutrala byggmaterial
5. Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll
6. Klimatneutrala byggarbetsplatser och transporter

KOMMANDE HÄNDELSER

15 Mar

Ledningsmöte

31 Mar

Styrelsemöte

12 Apr

Ledningsmöte

10 May

Ledningsmöte

19 May

Styrelsemöte

14 Jun

Ledningsmöte

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com