VAR MED DU OCKSÅ

Vi lovar: “Att implementera en lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor – med målet 2030 – i våra egna verksamheter.”

  Ansök om att bli medlem i LFM30 ekonomisk förening  LÖFTEN

  1. Vi som organisation ställer oss bakom att vald lokal testbädd (t ex Malmö) ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030. Vi åtar oss därför att stegvis via delmålen implementera det övergripande målet och löftena i våra egna verksamheter.

  Löftena består av detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden, de är beroende av varandra och icke utbytbara. De detaljerade målen genererar möjligheter och åtaganden i varje organisations ledningsgrupp och inom värdekedjan, både mot kunder, brukare, leverantörer och andra intressenter.

  Vi är transparenta, mäter, följer upp och kommunicerar löpande hur vi efterlever denna lokala färdplan för vald lokal geografi (t ex Malmö). Vi förbinder oss även att klimatredovisa senast sex månader efter att vi blivit medlemmar.

  2. Vi blir genom att ansluta oss till LFM30 även medlemmar av den lokala färdplanens ekonomiska förening.


  3. Vi samtycker till att logga och kontaktperson publiceras externt i samband med LFM30 samt att detta åtagande arkiveras av samordningsgruppen till LFM30 (i enlighet med GDPR).
  Som medlem i LFM30 betalar ni en årsavgift till föreningen. Avgiften fastställs årligen på föreningsstämman. Avgifter 2021:

   Större organisationer och bolag – årsomsättning över 1000 MSEK = 31 000 kr i årsavgift
   Mellanstora organisationer och bolag – årsomsättning över 250 MSEK = 16 000 kr i årsavgift
   Mindre organisationer och bolag – årsomsättning under 250MSEK = 6 000 kr i årsavgift
   Ideella intresseorganisationer = 3 000 kr i årsavgift

  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com