LFM30 organisation

Arbetssätt och kontaktuppgifter

Arbetssätt

Så funkar vår organisation

LFM30 är en medlemsdriven organisation, med sju arbetsgrupper. Arbetet bygger på egna initiativ – tillsammans med övriga medlemmar, och följer fyra principer.

  • Alla aktörer behöver ta sitt delansvar för sin omställning.
  • Alla aktörer i byggkedjan bidrar till färdplansarbetet utifrån sitt delansvar i byggprocessen, sina förutsättningar och det de har egen rådighet att styra över.
  • Alla aktörer åtar sig att stegvis implementera det övergripande målet och löftena inom de sex strategiområdena i sina egna verksamheter.
  • Alla aktörer är transparenta, mäter, följer upp och kommunicerar löpande hur vi efterlever LFM30.

LFM30:s organisation består av:

  • styrelsegrupp
  • ledningsgrupp
  • samordningsgrupp
  • kansli

På kansliet jobbar en kommunikatör och en projektledare, som stödjer medlemmarna i deras arbete och bistår som ekonomifunktion och med innovationsstöd till ledningen.

Personal och medlemmar

Kontakta oss

Rikard Sjökvist_Midroc

Midroc

Rikard Sjöqvist

Ordförande
Joakim Persson_Whilborgs

Wihlborgs Fastigheter

Joakim Persson

Ledamot
Anna Denell, Vasakronan

Vasakronan

Anna Denell

Ledamot
Jonas Larsson_svartvit

Stena fastigheter

Jonas Larsson

Ledamot
Karin Fagerberg_Fojab

Fojab

Karin Fagerberg

Ledamot
Maria Hagman_Ikano_svartvit

Ikano

Maria Hagman

Ledamot
Dan Wilhelmsson, Wingårdhs Arkitekter

Wingårdhs Arkitekter

Dan Wilhelmson

Suppleant
Jenny Ahlqvist de Souza, SolarFuture

SolarFuture

SolarFuture

Jenny Ahlqvist de Souza

Suppleant
Andreas_Holmgren_Otto_Bygg_svartvit

Byggnadsfirman Otto Magnusson

Andreas Holmgren

Ordförande
ThomasSunden

Sustainable Innovation

Thomas Sundén

Vice ordförande
Rikard Sjökvist_Midroc

Midroc

Rikard Sjöqvist

Ledamot
Staffan_Fredlund_Wihlborgs_Fastigheter

Wihlborgs fastigheter

Staffan Fredlund

Ledamot
Susanne Rudenstam_svenskt trä

Träbyggnadskansliet

Susanne Rudenstam

Ledamot
Josephine_Nellerup_Malmö_stad

Malmö stad

Josephine Nellerup

Ledamot
Carl-Johan_Gustavsson_Vasakronan

Vasakronan

Carl-Johan Gustavsson

Ledamot
Jeanette Nilsson

Edge

Jeanette Nilsson

Ledamot
LFM30 AG1: Affärsmodeller, incitament och samverkan

Serneke

Jonas Håkansson

Gruppledare
Tomas_Nord_LIU

RISE

Tomas Nord

Arbetspaketsledare
LFM30 AG2: Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
Linda Lissmatz Johnsson

Stena Fastigheter

Linda Lismatz

Arbetsgruppsledare
Stefan Olander svartvit

Lunds universitet, LTH

Stefan Olander

Arbetspaketsledare
Ulla Janson, Lunds univesitet

Lunds universitet

Ulla Jansson

Arbetspaketsledare
LFM30 AG3: Design, process och klimatkalkyl
Andreas_Holmgren_Otto_Bygg_svartvit

Otto Magnusson Bygg

Andreas Holmgren

Gruppledare
Martin_Erlandsson_IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet

Martin Erlandsson

Arbetspaketsledare
LFM30 AG4: Klimatneutrala byggmaterial
Anders Eriksson Modin

FOJAB

Anders Eriksson Modin

Gruppledare
Paulien Stranberg

Lunds universitet, LTH

Paulien Strandberg

Biträdande gruppledare
LFM30 AG5: Förvaltning, drift och underhåll
Staffan_Fredlund_Wihlborgs_Fastigheter

Wihlborgs

Staffan Fredlund

Gruppledare
Aake_Thidell_iiiee_lu

Lunds universitet, Internationella Miljöinstitutet

Åke Thidell

Arbetspaketsledare
LFM30 AG6: Klimatneutrala byggarbetsplatser och transporter
Peter Tiliander

Beijer Byggmaterial

Peter Tilliander

Gruppledare
Stefan_Elfborg_RISE

RISE

Stefan Elfborg

Arbetspaketsledare
LFM30 AG7: Kunskap och kommunikation
Susanne_Winge_Sust

Sustainable Innovation

Susanne Winge

Arbetsgruppledare
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LFM30

Petter Andersson

Arbetspaketsledare: kommunikation
Hanna Pedersen

LFM30

Hanna Pedersen

Arbetspaketsledare: kunskapssamordning
Jennifer Cronborn

LFM30

Jennifer Cronborn (föräldraledig)

Arbetspaketsledare: kunskapssamordning
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LFM30

Petter Andersson

Kommunikatör
Hanna Pedersen

LFM30

Hanna Pedersen

Projektledare och koordinator
Jennifer Cronborn

LFM30

Jennifer Cronborn (föräldraledig)

Projektledare och koordinator
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com