LFM30 organisation

Arbetssätt och kontaktuppgifter

Arbetssätt

Så funkar vår organisation

LFM30 är en medlemsdriven organisation, med sju arbetsgrupper. Arbetet bygger på egna initiativ – tillsammans med övriga medlemmar, och följer fyra principer.

  • Alla aktörer behöver ta sitt delansvar för sin omställning.
  • Alla aktörer i byggkedjan bidrar till färdplansarbetet utifrån sitt delansvar i byggprocessen, sina förutsättningar och det de har egen rådighet att styra över.
  • Alla aktörer åtar sig att stegvis implementera det övergripande målet och löftena inom de sex strategiområdena i sina egna verksamheter.
  • Alla aktörer är transparenta, mäter, följer upp och kommunicerar löpande hur vi efterlever LFM30.

LFM30:s organisation består av:

  • styrelsegrupp
  • ledningsgrupp
  • samordningsgrupp
  • kansli

På kansliet jobbar en kommunikatör och en projektledare, som stödjer medlemmarna i deras arbete och bistår som ekonomifunktion och med innovationsstöd till ledningen.

Personal och medlemmar

Kontakta oss

Rikard Sjökvist_Midroc

Midroc

Rikard Sjöqvist

Ordförande
Joakim Persson_Whilborgs

Wihlborgs Fastigheter

Joakim Persson

Ledamot
Anna Denell, Vasakronan

Vasakronan

Anna Denell

Ledamot
Jonas Larsson_svartvit

Stena fastigheter

Jonas Larsson

Ledamot
Karin Fagerberg_Fojab

Fojab

Karin Fagerberg

Ledamot
Maria Hagman_Ikano_svartvit

Ikano

Maria Hagman

Ledamot
Dan Wilhelmsson, Wingårdhs Arkitekter

Wingårdhs Arkitekter

Dan Wilhelmson

Suppleant
Jenny Ahlqvist de Souza, SolarFuture

SolarFuture

SolarFuture

Jenny Ahlqvist de Souza

Suppleant
Andreas_Holmgren_Otto_Bygg_svartvit

Byggnadsfirman Otto Magnusson

Andreas Holmgren

Ordförande
ThomasSunden

Sustainable Innovation

Thomas Sundén

Vice ordförande
Rikard Sjökvist_Midroc

Midroc

Rikard Sjöqvist

Ledamot
Staffan_Fredlund_Wihlborgs_Fastigheter

Wihlborgs fastigheter

Staffan Fredlund

Ledamot
Susanne Rudenstam_svenskt trä

Träbyggnadskansliet

Susanne Rudenstam

Ledamot
Josephine_Nellerup_Malmö_stad

Malmö stad

Josephine Nellerup

Ledamot
Carl-Johan_Gustavsson_Vasakronan

Vasakronan

Carl-Johan Gustavsson

Ledamot
Jeanette Nilsson

Edge

Jeanette Nilsson

Ledamot
LFM30 AG1: Affärsmodeller, incitament och samverkan

Serneke

Jonas Håkansson

Gruppledare
Tomas_Nord_LIU

RISE

Tomas Nord

Arbetspaketsledare
LFM30 AG2: Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
Andreas_Holmgren_Otto_Bygg_svartvit

Otto Magnusson Bygg

Andreas Holmström

Tf gruppledare
Linda Lissmatz Johnsson

Stena Fastigheter

Linda Lismatz

Utskottsamordnare: Återbruk
Elisabeth Johansson

BAB Bygg

BAB Bygg

Elisabeth Johansson

Utskottsamordnare: Resurseffektivitet och byggspill
LFM30 AG3: Design, process och klimatkalkyl
Andreas_Holmgren_Otto_Bygg_svartvit

Otto Magnusson Bygg

Andreas Holmgren

Gruppledare
Martin_Erlandsson_IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet

Martin Erlandsson

Arbetspaketsledare
LFM30 AG4: Klimatneutrala byggmaterial
Anders Eriksson Modin

FOJAB

Anders Eriksson Modin

Gruppledare
Paulien Strandberg_circle_svartvit

Lunds universitet, LTH

Paulien Strandberg

Biträdande gruppledare
LFM30 AG5: Förvaltning, drift och underhåll
Staffan_Fredlund_Wihlborgs_Fastigheter

Wihlborgs

Staffan Fredlund

Gruppledare
Aake_Thidell_iiiee_lu

Lunds universitet, Internationella Miljöinstitutet

Åke Thidell

Arbetspaketsledare
LFM30 AG6: Klimatneutrala byggarbetsplatser och transporter
Peter Tiliander

Beijer Byggmaterial

Peter Tilliander

Gruppledare
Stefan_Elfborg_RISE

RISE

Stefan Elfborg

Arbetspaketsledare
LFM30 AG7: Kunskap och kommunikation
Susanne_Winge_Sust

Sustainable Innovation

Susanne Winge

Arbetsgruppledare
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LFM30

Petter Andersson

Arbetspaketsledare: kommunikation
Jennifer Cronborn

LFM30

Jennifer Cronborn

Arbetspaketsledare: kunskapssamordning
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LFM30

Petter Andersson

Kommunikatör
Jennifer Cronborn

LFM30

Jennifer Cronborn

Projektledare och koordinator
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com