STRATEGI 2

Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet

Andreas_Holmgren_Otto_Bygg_svartvit

Otto Magnusson Bygg

Andreas Holmström
Tf gruppledare

Linda Lissmatz Johnsson

Stena Fastigheter

Linda Lismatz
Utskottsamordnare: Återbruk

Elisabeth Johansson

BAB Bygg

BAB Bygg

Elisabeth Johansson
Utskottsamordnare: Resurseffektivitet och byggspill

Vi värderar och styr val av byggmaterial i leverantörskedjan utifrån funktion, cirkuläritet och klimatavtryck. Vi inkluderar spill och avfall i beräkningen av byggnadens klimatkalkyl, minskar successivt avfallsmängden och andelen som till slut bara förbränns. Vi fasar ut farliga ämnen i byggvaror och främjar därmed möjligheterna till cirkuläritet.
  • Vi eftersträvar 100% cirkulär materialhantering. Vi främjar därför en cirkulär, resurseffektivitet samt ett cirkulärt- och biobaserat byggande genom att stegvis ställa allt högre krav på cirkulära byggmaterial, delningstjänster och återbruk i upphandlingar.
  • Vi agerar för att minska spill i varje skede samt det totala byggavfallet som uppkommer genom att ställa krav och följa upp per projekt och dess sluthantering, exempelvis förbränning, återbruk och deponi.