Debatt i Lund: Striden om skogen – vad handlar den om?

06 May -

Striden om skogen – vad handlar den om?

Skogen är en avgörande pusselbit för att lösa klimatkrisen – det slog världens ledare fast när de skrev under Parisavtalet 2015. Men hur den ska brukas och förvaltas för att göra bäst nytta klyver forskarsamhället. I och med Skogsutredningen och januariöverenskommelsen har skogen dessutom blivit en glödhet politisk fråga.

Skogen ska inte bara bromsa den globala uppvärmningen genom att binda koldioxid. Den ska också förse oss med biomassa som kan ersätta användningen av fossila bränslen och material; den har en nyckelroll för bevarande av biologisk mångfald och rekreation; och den ska dessutom generera jobb och ge avkastning. Hur ska det gå ihop?

Mycket förenklat kan två läger beskrivas bland forskarna:

de som vill bevara mer av skogen och de som vill se ett intensivare skogsbruk, med avverkning och nyplantering. Båda sidor har klimatet som argument. Bevarandesidan inriktar sig även på ekologi och biologisk mångfald, och kommer till slutsatser i linje med miljörörelsens. Tillväxtsidan, som förespråkar ett intensifierat skogsbruk, argumenterar mer i linje med skogsnäringen.

Avgörande i sammanhanget är tidsperspektivet – hur lång tid har vi på oss att hejda klimatförändringen? På kort sikt kan det ge mer klimatnytta att låta skogen stå än att ta ut biomassa. Samtidigt är träråvara avgörande för att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Kan båda sidor i skogsdebatten ha rätt?

Program och anmälan:

I panelen:

Mikaela Johnsson, skogsägare och lantbrukare, ledamot i LRF:s styrelse.

Johanna Johansson, docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap vid Södertörns högskola, forskar om samverkan, politik och styrning av den svenska skogen.

Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi på Mittuniversitetet med skogen som huvudsakligt arbetsområde.

Gustaf Egnell, forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå, med inriktning bioenergi.

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Lunds universitet.

Moderator är Maria Gunther, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter.

Debatten kan ses live och i efterhand: https://youtu.be/Z3T3yLoZbJc

Ställ frågor i chatten eller skicka dem i förväg till debattredaktören: ulrika.oredsson@kommunikation.lu.se


Arrangör: Lunds universitet och Samhällsvetenskapliga fakulteten

I samarbete med: Akademiska Föreningen, Lunds Universitets Studentkårer och Sydsvenskan

Läs mer på www.debattilund.se och www.facebook.com/debattilund/

The event is finished.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com