Fördjupad kunskap i Värmeförlusttal enligt LFM30

19 Nov -

Date

Nov 19
19 Nov

Time

12:00 - 13:00

Organizer

Ulrika Viderum
Email
ulrika.viderum@granitor.se

Välkommen!

Energiutskottet i AG3 bjuder in till fördjupning i Värmeförlusttal enligt LF30 metodiken och vilka fördelar Värmeförlusttal har i praktiken. Utgångspunkten är att branschen kan bidra till att minska effektutmaningen genom att använda värmeförlusttalet och därmed vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Lunchseminariet riktar sig främst till energi- och beräkningsspecialister, tekniskt ansvariga i olika delar av organisationen och fastighetstekniker.

Agenda:

12:00 – 12:05. Inledning. Ulrika Viderum, Midroc Properties, samordnare Energiutskottet AG3.

12:05 – 12:25. Fördjupning Värmeförlusttal. Eje Sandberg, Aton Teknikkonsult, reder ut begrepp, metodik, nytta, mätmetodik och hur verifieringen genomförs.

12:25 –  12:45. Värmeförlusttal i praktiken. Ingemar Jönsson, serviceförvaltningen Malmö Stad, berättar hur Malmö Stad har arbetar med Värmeförlusttal som analysverktyg för deras byggnadsbestånd genom åren och vilken nytta det har gett.

12:45 – 13:00. Frågestund genom chatt och avslutning.

Med vänliga hälsningar,
Ulrika Viderum, Midroc Properties, och Eje Sandberg, Aton Teknikkonsult

The event is finished.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com