Framtida teknik- och processlösningar för klimatneutralt byggande redan idag

16 Dec -

Framtida teknik- och processlösningar för klimatneutralt byggande redan idag.

Eventet är endast till för medlemmar.

Anmälan görs längre ner på sidan genom att “reservera en biljett”. Då ser vi till så att ni får länk till digitala eventet samt information för er som vill vara med på plats.

Arbetsgrupp 1 fokusområde: affärsmässig teknik anordnar seminariet. Arbetsgruppens konsultföretag presenterar 1-3 genomförda case var för att visa vad man kan beställa och göra redan idag för att bygga klimatneutralt eller – positivt!

Till respektive case får vi höra om hur upphandlingen och affären såg ut – hur lyckades man beställa något som blev innovativt och nytt? Vad efterfrågades?

Spaning – vad ligger nära i tid att kunna beställa och göra?

AGENDA kl. 9 – 12

Afry

 • Affärsmodell innovationsupphandling två case:
 • A Working Lab Chalmers – prisvinnande byggnad!
 • Nytt Co2 beräkningsverktyg för anläggning

Kraftringen

 • Forskningen värmer staden, lågtempererad fjärrvärme
 • Smart mobilitetshus, effektivt utnyttjande av solceller
 • Hybrid FX, värmeåtervinning för befintliga fastigheter

Tyréns

 • Innovationernas roll i att uppnå livscykelperspektiv
 • Datadriven hållbar tjänsteutveckling med Ökern Portal
 • Framtidssäkrad process – för att skapa incitament för effektivitet i ett livscykelperspektiv

WSP

 • Att ta hänsyn till framtida förändrat klimat i sina byggnadssimuleringar
 • Klimatberäkning i Tekla – en väg till klimatoptimering
 • Hur batterilagring till solceller kan leda till minskat CO2 avtryck

The event is finished.

Sold out!
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com