Grön finansiering för klimatneutralt byggande

17 Nov -

Välkomna till seminarium om Grön finansiering för klimatneutralt byggande – nuläge och framtida utveckling den 17 november

Till samtliga medlemmar i LFM30.

Inom delstrategi 1 – Affärsmodeller, incitament och samverkan – och fokusområdet Finansiering ser vi på vilken roll finansieringen har för en utveckling mot ett klimatneutralt byggande. Vi ser att det finns behov av kunskapsspridning kring finansieringens roll och bland annat frågor som:

  • Hur ser ramverket och marknaden för grön finansiering ut, vilka instrument finns inom grön finansiering, vilken roll spelar finansiering för utveckling mot klimatneutralt byggande, vilka är viktiga aktörer i omställningen?
  • Vilka lärdomar kan vi dra av de som kommit längst i användningen av grön finansiering för omställningen?

Detta är frågor som kommer redas ut vid seminariet den 17 november kl 9-12

Seminariet är indelat i tre delar med följande presentatörer:

Grön finansiering – ramverk och instrument:

Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef, Swedbank

Katya Nolvall, Head of Sustainable Capital Markets, LC&I Swedbank

Charlotte Conning, Sustainability specialist, Swedbank

 

Goda exempel på process och användning av grön finansiering:

Magnus Andersson, Senior Environmental Analyst, Nordiska Investeringsbanken

Claes Ramel, Finanschef Malmö Stad och Jenny Holmquist, Miljöstrateg MKB

Åse Togerö, Utvecklingschef Hållbar affärsutveckling, Skanska

Thomas Nystedt, Finanschef, Vasakronan

Fredrik Sjudin, CFO, Platzer Fastigheter AB

 

Paneldiskussion kring frågor om framtidens gröna finansiering och dess roll i omställning till klimatneutralt och klimatpositivt byggande.

Seminariet sker via Teams via nedanstående länk. Hela seminariet filmas och kommer finnas tillgängligt efteråt.

 

Välkomna till ett intressant seminarium!

Delstrategi 1 i LFM30

 

The event is finished.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com