Hållbarhet i Fastighetsaffären

20 Aug -

Date

Aug 20
20 Aug

Time

08:00 - 12:00

Location

Town Hall
Town Hall, Stockholm
pixeltokig

Organizer

pixeltokig
Phone
+467612345678
Email
test@test.se
Website
http://pixeltokig.se

Syfte

Målet med seminariet är att höja kunskapsnivån hos aktörer anslutna till LFM30 kring hållbarhetsåtgärders betydelse för värdeskapande i fastighetsaffärer samt vilka faktorer och aktörer som påverkar detta samt belysa hur marknaden värderar fastigheter i dag och hur vi kan arbeta för att höja hållbarhetsfrågornas betydelse.
Till seminariet kommer aktörer anslutna till LFM30 att bjudas in.

Svefa – Tomas Green, affärsutvecklingsansvarig värdering & analys:

Övergripande redogörelse för hur fastighetsvärdering går till och hur frågor om hållbarhet och klimatneutralitet kopplar an till detta samt en diskussion avseende avvägning mellan möjligheter och risker med hållbarhetsåtgärder i fastighetsaffären ur ett värdeperspektiv.

Cushman & Wakefield – Mikael Stellinger, partner & Annie Göransson, senior consultant:

Hur påverkar olika intressenters kravspecifikationer och förväntningar möjligheter att skapa värde genom hållbarhet? Var ligger baslinjen och vad krävs för att göra de bästa affärerna?
Internationell utblick: Vad händer i omvärlden med utveckling av förväntningar, kravspecifikationer och krav från myndigheter etc.?

Vasakronan – Anna Denell, hållbarhetschef:

Hur värderas hållbarhetsfrågor vid investeringsbeslut? Både med avseende på hur värdet av fastigheten påverkas och med avseende på kravspecifikationer från andra intressenter, såsom finansiärer, hyresgäster m.fl., hur påverkar detta utformning, val av system och certifiering etc.?

Skanska – Stefan Andersson:

Med utgångspunkt i ett specifikt projekt belyses hur det är möjligt att arbeta med ett projekts hållbarhetsprofil utifrån hur det bidrar till värdeskapande i affären. Beskrivning av vilka hållbarhetsfrämjande val/åtgärder/lösningar som gjorts i projektet kopplat till reflektioner kring hur detta påverkar värdet såväl i det specifika projektet som i ett större perspektiv.

Avslutning

Hur går vi vidare? Vad kan vi göra för att påverka utvecklingen och verka för att hållbarhet vinner mark som värdeskapare i fastighetsaffären?

 

The event is finished.

Sold out!

More Info

Bokningslänk
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com