Klimatdeklaration i praktiken

27 Apr -

Klimatdeklaration i praktiken

Digitalt seminarium om klimatdeklaration av byggnader

Om seminariet

Det lagstadgade kravet på klimatdeklaration gäller från årsskiftet vid uppförande av byggnader. Förutsättningarna kommer att prägla branschens sätt att beräkna och redovisa byggnaders klimatavtryck. Men vad innebär det egentligen att klimatdeklarera en byggnad? Vi går igenom förutsättningarna och visar tillämpningen enligt gällande föreskrift.

Fokus ligger på det praktiska arbetet med faktainsamling och klimatberäkning. Att klimatdeklarera är tidskrävande, men mycket tid kan sparas genom att redan från början digitalisera hanteringen. Vi ger tips på vägen och ställer också frågan om vem som ska göra arbetet. Vad kan man göra själv som byggherre och vilka tjänster går att köpa in om man inte har egen kompetens?

Ladda ned program

Svenska energiutbildning – Program

Anmälan

Svensk energiutbildning  – Anmälan

I den obligatoriska klimatdeklarationen ställs inga krav på högst tillåtna klimatavtryck förrän 2027. Men med det stora engagemang som finns i branschen kan man anta att de flesta byggherrar redan nu kommer att anstränga sig för att nå ett lågt värde. Ett sätt är att använda LFM30:s ambitiösa klimatdeklaration. Vad innebär det i merarbete och hur kan initiativet påverka marknaden?

Hur säkerställer man att beställarens klimatmål verkligen är uppfyllt när byggnaden väl är uppförd och ska deklareras? Vi ägnar eftermiddagen åt att följa klimatfrågornas väg genom byggkedjan. Vad ansvarar respektive aktör för och vilka uppgifter till klimatdeklarationen ska tas fram?

Vi ägnar en heldag åt byggnaders klimatpåverkan och går både på bredden och djupet. Seminariet riktar sig till yrkesverksamma i branschen som vill bidra till minskad klimatpåverkan.

Avgift

4 800 kr exklusive moms

Om det digitala seminariet

Vi som föreläser är på plats i en studio där professionella filmare och tekniker hjälper oss att få hög kvalitet på evenemanget. I tillhörande chatt finns möjlighet att ställa frågor som vi antingen svarar på direkt eller tar upp för diskussion under respektive föredrag. Seminariet ges som streaming, vilket innebär att man kan se valda delar i efterhand.

 

The event is finished.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com