Månatlig Klimatberäkningsstuga kl. 14-16

30 Nov -

Månatlig Klimatberäkningsstuga kl. 14 – 16

Klimatberäkningsstugan ges sista måndagen varje månad.

Klimatberäkningsstugan, med gemensam träff varje månad från februari, har vi 3 löpare och ca 15 följare projekt (ett 25 tal aktörer) som testar och övar på LFM30 klimatberäkningsmetodik på egna projekt. Därtill finns det åhörare från ytterligare anslutna som lär sig. Vi gör teoretiska alternativkalkyler med klimatsmartare val för att komma så när eller under max utsläpp enligt gränsvärde per byggnadstyp. Därefter förs dialog kring återbetalningsstrategier för vald byggnad.

Kontakt: andreas.holmgren@ottobygg.se

The event is finished.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com