Runda bordssamtal Byggherrar kl. 13-15

10 Nov -

Varje aktör som är med i LFM30 arbetar med sin egen resa för att nå målen. Syftet med rundabordssamtal är att samtala kring aktörsspecifika utmaningar, möjligheter och hinder. I höst/vinter har tvärgruppen även möjlighet att lämna input till Delegationen för cirkulär ekonomi.

Arrangör är en tvärgrupp bestående av kommunikationsgruppen (AG7) och en representant från respektive arbetsgrupp.

Kontaktpersoner: jenny.holmquist@mkbfastighet.se samt josephine.nellerup@malmo.se

The event is finished.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com