Workshop B6, Driftenergi

12 Feb -

Date

Feb 12
12 Feb

Time

13:00 - 15:00

Organizer

Arbetsgruppsledare AG3
Email
andreas.holmgren@treano.se

Workshop B6, Driftenergi

LFM30 AG3 föreslår att målgränsvärde för byggnadens energianvändning (B6) innefattar uppfyllande av både ett värmeförlusttal och energiklass. På workshopen går vi igenom grunderna och varför vi föreslår det, samt praktiskt med exempel hur det kan beräknas. Om tid finns går vi även igenom annat arbete som pågår.

B6 ingår ej i den version 1.4 LFM30 klimatberäkningsmetod som det beslutas om i januari 2021, utan är ett BETA (förslag). Förslaget är en del av en remiss av LFM30 klimatberäkningsmetod som pågår jan-feb 2021, med återrapportering med feedback/svar vid referensgrupp 3 den 17 mars 2021.

Beskrivning av krav:

  • Värmeförlusttal. Termisk kvalitet i byggnaden – för att främja byggnadens energiprestanda. Till och med 2025 gäller att byggnaderna ska uppfylla lägst FEBY 2018:s krav på värmeförlusttal enligt nivå silver (Minienergihus) och efter 2025 ett värmeförlust tal enligt nivå Guld (Passivhus). Redovisning sker i två steg: verifiering vid slutbesiktning baserat på relationshandlingar, samt effektsignatur inom 24 månader.
  • Energiklass B. Energisystem i syfte att minska primärenergianvändningen, SIS 24300 del 3. Denna omfattar även tekniska installationer på byggnaden samt det anslutande energisystemet. Det är ett rörligt mål, som vars utgångspunkter Boverket sätter. Redovisning i enlighet med lagen om energideklaration, baserat på uppmätta värden.

Klimatpåverkan för byggnadens energianvändning (B6) räknas under 50 år. Klimatberäkning görs i två steg där en grundberäkning görs enligt EN 15804 och EN 5978. Sedan görs en justerad beräkning där andra metodantagande gjorts som bedöms beskriva samt bidra till en ökad samhällsnytta. Detta gör att beräkningen kan ställas i relation till andra system såsom EU:s Level(s), samtidigt som det ger ett slutgiltigt resultat som avspeglar sådana samhällsnyttiga metodvals som LFM30 strävar efter. Vidare baseras klimatpåverkan på av LFM30fördefinierade scenarier för el och fjärrvärme, som i sin tur refererar till energimyndighetens långtidsscenarier och policydokument från de lokala fjärrvärmenäten.

Kommentar: I en förlängning önskar vi en helhet där vi förhåller oss till nettoenergi, levererad energi, primärenergi, överskottsenergi och effekt.

FRÅGOR
Har du frågor om eventet är du välkommen att maila: ulrika.viderum@midroc.se.

The event is finished.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com