Film

Lär känna föreningen LFM30

Film: En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Josephine Nellerup, klimatstrateg, Malmö stad.
 • Thomas Sundén, vd, Sustainable innovation.
 • Rikard Sjöqvist, energi-, miljö- och teknikchef, Midroc. Ordförande i LFM30 styrelse
 • Andreas Holmgren, hållbarhetschef, Otto Magnusson. Ordförande LFM30 ledningsgrupp.
 • Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen.
 • Simon Chrisander, kommunalråd (L), Malmö stad.
 • Susanne Rudenstam, kanslichef, Sveriges träbyggnadskansli.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Extra foto: Malmö stad, Gustav Kaiser.

Film: Metod för klimatbudget

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • Carl-Johan Gustavsson, affärsområdeschef projekt, Vasakronan.
 • Andreas Holmgren, hållbarhetschef, Otto Magnusson. Ordförande LFM30 ledningsgrupp.
 • Maria Hagman, bostadsutvecklingchef syd/väst, Ikano Bostad.
 • Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Extra foto: Malmö stad, Gustav Kaiser.

SBUF-PROJEKT:

Klimatpositiva bygg- och anläggningsprojekt (SBUF 14037).

Om filmen:

Klimatpositiva bygg- och anläggningsprojekt (SBUF 14037) är ett projekt där LFM30:s projektkriterier testas i åtta stycken pilotprojekt, där dessa samt ytterligare åtta piloter ingick i LFM30:s två Klimatberäkningsstugor (kompetensutvecklingskoncept) perioden vt 2021-2022.

Resultat från SBUF:s pilotbyggnader visar att det är möjligt, oberoende av byggmetod/materialval, att kraftigt minska sina utsläpp i enlighet med LFM30:s klimatlöfte.

Minimålgränsvärde för bygg- och anläggningsprojekt (SBUF 14091).

Om filmen:

Minimålgränsvärde för bygg- och anläggningsprojekt (SBUF 14091) är ett projekt där LFM30:s Metod för klimatbudget tillämpades på fyra pilotbyggnader och fem pilotanläggningar. Resultatet granskades via vidareutvecklat hjälpmedel för egenbedömning.

Erhållna referensvärden, inkluderat BATNEEC referensindikatorer (alltså målgränsvärde, mini-målgränsvärde eller bästa klimatval) föreslås användas i förenklad företagsmodell för uppskattning av klimatpåverkan och målstyrning.

Etablerade klimatberäkningsverktyg möter väl upp de kriterier som utvecklas av LFM30 på projektnivå. De LFM30-byggaktörer som medverkat till att utveckla och testa metodiken mellan 2019 – 2022 är positiva, och anser att utstakad riktning är rätt väg att fortsätta på.

LFM30 Klimatstuga: Så minskar vi våra klimatutsläpp.

Om filmen:

I två innovationsprojekt (SBUF 14091 och SBUF 14037) har vi testat LFM30 Metod Klimatbudget på totalt 17 anläggningsprojekt och ROT-byggnadsprojekt. I våra så kallade Klimatberäkningsstugor har vi genomfört kunskapslyft via tester. Resultat visar att det är möjligt att kraftigt minska utsläpp i olika typer av byggprojekt enlighet med LFM30:s klimatlöfte.

Studierna visar också hur det är möjligt att ställa skarpa upphandlingskrav i skarpa byggprojekt, och målstyrning på företagsnivå. Vi rekommenderar andra göra samma kunskapslyft via Klimatberäkningsstugor – och komma igång med sitt klimatarbete.

Medlemmarna:

Jonas Larsson, energi- och miljöchef på Stena Fastigheter.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Jonas Larsson, Stena Fastigheter.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Mia Gustafsson, marknads- och kommunikationschef på HSB.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Mia Gustafsson, HSB.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Alexandra Rosenqvist, miljö- och hållbarhetschef på Beijer Bygg.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Alexandra Rosenqvist, Beijer Bygg AB.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Fredrik Nilzén, Swedbank.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Viktor Sundberg, avdelningschef på Swerock.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Viktor Sundberg, Swerock.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Maja Manner, affärs- och hållbarhetsstrateg på AFRY.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Maja Manner, affärs-och hållbarhetsstrateg på AFRY.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Åse Togerö, Senior Green Development Manager på Skanska

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Åse Togerö, Senior Green Development Manager på Skanska

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Henrik Björk, hållbarhetsansvarig på Optimera.

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Henrik Björk, Optimera.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

Jenny Wahl, drift- och teknikchef på Wihlborgs Fastigheter

Om filmen:

Intervjuade personer:

 • Jenny Wahl, Wihlborgs Fastigheter.

Filmen är producerad av Visionary Films Stockholm.
www.visionaryfilms.se.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com