Pågående projekt

From Scope to Scale

Syfte och mål

Bygg- och anläggningssektorn har ett stort behov av att utveckla och sprida metoder, processer, produkter och material som ger låga klimatavtryck. I LFM30 samverkar aktörer men behöver ytterligare koordinering.

Målsättningen med projektet är att utveckla ett forum som ökar tryggheten i projektering och byggproduktion och snabbar på omställningen till en resurseffektiv och cirkulär byggprocess.

Syftet är att sammanställa, sprida och skala upp lösningar från klimatneutrala byggprojekt och tillgängliggöra metod och kunskap till värdekedjans aktörer och andra regioner.

Planerat upplägg

Genomförandet av projektet följer en erfarenhetsbaserad lärandemodell där ledorden är styrkan i goda exempel och kraften med samverkan. Goda exempel kommer utgöras av de pilotprojekt som deltagarna bidrar med, och samverkan sker i faciliterade teamtiska träffar.

Ett 10-tal tematiserade träffar genomförs under projekttiden där teman utgörs av identifierade utmaningar längs byggprocessen.

Presentationer, resultat och inte minst pilotprojekten ligger till grund för utbildningsmaterial i form av digitala rapporter, enklare filmer och interaktiv kunskapsdatabas.

Vill du veta mer? 👋

Aktuellt 🗞️

Projektnyheter:

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska svara på följande frågor:

  1. Hur kan byggaktörerna dela framgångsfaktorer i ett gemensamt lärande för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna realisera klimatneutrala byggprojekt?
  2. Hur tar vi tillvara de stora möjligheter som pilotprojekten innebär: goda exempel och benchmark i metod och processutveckling för LFM30 aktörerna?
  3. Hur skapar vi ett proaktivt lärande där kunskapen från piloterna lyfts in i Malmös stadsutvecklingsarbete som har målsättningen om en klimatneutral stad i 2030?
Projektet är finansierat av Vinnova
och pågår till och med juni 2025.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com