Gå med du också

Därför ska ditt bolag vara med i LFM30

Utöka värdet av ditt medlemskap

Ett av de viktigaste argumenten för att vara med i LFM30 är våra Arbetsgrupper. Det är där du nätverkar med andra medlemmar, deltar i möten och ökar dina kunskaper.

Genom att engagera dig i dessa får du en ovärderlig källa av:

 • kunskap
 • nya kontakter
 • kompetenser som rustar dig för problem du möter i ditt dagliga arbete.

Det innebär att du som konsult, materialleverantör, anläggningsaktör, arkitekt, entreprenör, fastighetsförvaltare, byggherre m.fl. kan använda LFM30-nätverket för att knyta nya kontakter och få stöd i att uppnå klimatneutralitet i såväl pilotprojekt, projektportfölj som företagsnivå.

Ett pilotprojekt kan vara anläggningsprojekt, ROT-projekt eller nyproduktion av byggnad. Använd därför LFM30-nätverket till att knyta nya kontakter och delta i kommande pilotprojekt.

Bli medlem nu ⬇️

Ansök om medlemskap

Emma Troedsson, kanslichef på LFM30

Vill du veta mer? 👋
Maila Emma

Vad får jag för pengarna?

Detta får du som medlem för din serviceavgift: 

 • Nya affärsmöjligheter, genom dialogen mellan beställare, kunder,
  tillverkare och leverantörer skapar nya affärsmöjligheter och efterfrågan
  för klimateffektivare produkter och lösningar.
 • Erfarenhetsutbyte och samverkan med andra lokala och regionala aktörer för att utveckla gemensamma utvärderingskriterier och anvisningar.
 • Möjlighet till gemensamma projektansökningar, för att skapa innovationer, finansiering och lyfta relevanta utmaningar.
 • Expertstöd och coachning i klimatberäkning för både projekt- och förvaltningsskede.
 • Resultatmätning via redovisningsverktyg.
 • Event, digitala och fysiska, som lyfter goda exempel och skapar samhörighet, till den årliga Resultatkonferensen.
 • Kommunikationsverktyg för att implementera kunskaper och kunna berätta om er förflyttning, inom den egna organisationen och resten av världen.
 • Samverkan och kontaktnät med andra branschaktörer som delar era mål.
 • Kompetensutveckling och omvärldsanalys med senaste forskning och utveckling inom andra organisationer och klimatinitiativ runtom i landet.

Därför ska du gå med i LFM30 – och engagera dig

Är du också intresserad av att växa och utvecklas inom din yrkesroll?

Genom att fördjupa ditt engagera använder du LFM30 som en resurs för kompetensutveckling:

 • AG-ledare. LFM30 består av nio arbetsgrupper med varsin nisch. Arbetsgruppsledaren sammankallar och organiserar gruppens arbete och representerar även LFM30 i interna och externa events.
 • Stugor och piloter. Beräkningsstugorna är en del av AG3:s arbete, där medlemmarna använder egna projekt för att beräkna sina utsläppsminskningar. Piloterna är bygg- och anläggningsprojekt som på ett eller annat sätt är banbrytande. Många av piloterna ingår i Byggherreforum.
 • Utskott och referensgrupp. Flera av Arbetsgrupperna är uppdelade i utskott. Referensgrupperna ingår i utskotten och syftar till att vara bollplank i LFM30:s olika utvecklingsprojekt och processer.
 • Arrangör. Som med aktiv i LFM30 har du möjlighet att arrangera webinarier och fysiska möten kring egenvald teman.
 • AG-medlem. En medlem i en Arbetsgrupp deltar i möten och driver gruppens utvecklingsområden framåt.
 • Ambassadör. Som ambassadör för LFM30 ansvarar du för att kunskapsutveckla den egna organisationen kring allt som sker tagits fram inom LFM30. Du har även möjlighet att representera LFM30 i externa events och berätta om ditt och föreningens arbete.
 • Deltagare. Som deltagande medlem får du tillgång till LFM30:s alla kanaler och kunskapsmaterial – mot att ditt bolag uppfyller föreningens klimatlöfte. Men det är först när du engagerar dig som du maximerar nyttan av medlemskapet och gör det enklare för ditt bolag att minska era utsläpp.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com