Här händer det

AG1 bjuder in till frukostseminarium om småhusindustrin.

Tipsa om nyhet
AG1 bjuder in till frukostseminarium den 17:e april, med fokus på SBUF-projektet Klimat möter regler som tar ett grepp på utmaningar i småhusindustrin.

Vill du delta?

📅 Datum: 17:e april
🕛 Tid: 8:30-10:00
💻 Plats: AFRY, Hallenborgs gata 6, Malmö

Eventet är enbart för LFM30:s medlemmar. Anmälan krävs.

Klimat möter regler är SBUF-projekt som syftat till att utreda nuläget inom branschen för industriellt producerade småhus. Vilka möjligheter att uppfylla krav och mål gällande klimatneutralt byggande som finns idag har kartlagts genom intervjustudier med både bransch och kravställare. Projektet har tagit sig an följande frågeställningar:

 • Vilka är de största hindren kopplat till regelverk och kravställningar för att bygga industriellt producerade småhus klimatneutralt och -positivt?
 • Anser branschen och kravställarna att hindren är detsamma? Varför/varför inte?
 • Finns det målkonflikter, och vilka är dessa?Hur påverkar de möjligheterna för klimatneutralt/-positivt byggande?

På frukostseminariet den 17:e april presenterar vi projektresultatet och diskuterar i en panel de hinder som projektet identifierat för klimatneutralt byggande i småhusindustrin.

Agenda för dagen

 • 8:30 | Frukostmingel – Frukostfralla med kafffe
 • 9:00 | Introduktion av moderator Karl-Henrik Rognefjord
 • Presentation av bakgrunden till projektet
  Talare: Peter Wickström, Ikano Bostad
 • Presentation av projektets slutsatser
  Talare: Anna Nymo, AFRY och Erik Hjorth, WSP
 • Paneldebatt kring projektets resultat och småhusindustrins utmaningar
  Moderator: Karl-Henrik Rognefjord, AFRY.
  Talare: Peter Wickström, Ikano Bostad
  Sofia Danås, OBOS
  Anders Edvardsson, Skanska Hus
  Andreas Holmgren, Treano/LFM30
 • Tid för frågor
 • 10:00 | Avslut

Hej Erik, Anna och Peter!

Vad är syftet med detta seminarium?

– Genom att redovisa vår SBUF rapport väcka diskussion kring valda kriterier inom LFM30 och andra regelverk

Vad gör denna fråga extra angelägen att lyfta just nu?

– Det kommer fram många nya byggmaterial och byggmetoder med lågt klimatavtryck som kanske inte alltid klarar av uppsatta gränsvärden men som är väldigt bra för miljön och som tillsammans med tekniska lösningar för energiproduktion, energilagring och värmedistribution, vilka inte heller alltid är förenliga med LFM30s kriterier, gör den totala produkten nog så hållbar som ett klimatneutralt hus enligt LFM30 och framför allt billigare att köpa och äga/förvalta.

Flera av frågorna är applicerbara även på flerbostadshus. Vi ser en skillnad i vilka olika möjligheter och lösningar för klimatneutralt byggande som branschen anser vara rimliga för småhus jämfört med flerbostadshus. Skillnader som inte alltid återspeglas i regelverk och metoder men som vi anser vara viktiga för att få med hela spektrumet av bostadsbyggande i resan mot klimatneutralitet.

Vad kan man förvänta sig av dagen som deltagare? 

– Insikt i vad som förväntas när vi inte bara pratar målgränsvärde CO2e/kvm BTA A1-A5 utan verkligen skall bli klimatneutrala. En diskussion som visa på många olika möjligheter att komma närmare klimatneutralitet.

Vem är målgruppen för seminariet?

– Arkitekter, konstruktörer, byggledare, installationskonsulter (byggkonsulter generellt) entreprenörer, byggherrar, materialleverantörer och övriga bland LFM30:s medlemmar som är intresserade av frågan.

Fakta om rapporten Klimat möter regler i trähusindustrin – Identifiering av hinder för klimatneutralt industriellt småhusbyggande:

 • Projektledarna från AFRY och WSP har under hösten 2022 och våren 2023 genomfört intervjuer med representanter från småhusindustrin respektive kravställare. Dessa intervjuer har analyserats och jämförts, varpå slutsatserna analyserades fram.
 • Rapporten i sin helhet finns att läsa på SBUF:s hemsida.
 • Rapporten skickades in för granskning till finansiären Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), och godkändes i november 2023.
 • Beställargruppen arbetar tillsammans inom ramen för LFM30, där hela AG1 utgjort referensgrupp för rapportens arbete.
 • Beställare av rapporten: Peter Wickström, IKANO Bostad (uppdragsägare till detta projekt),  Charlott Malmborg, Anebyhusgruppen, Sofia Danås, OBOS
 • Samarbetspartners till rapporten:  Tomas Nord och Irina Martynyuk, RISE

Förslag till nyheter


  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com