Här händer det

AG1 bjuder in till seminarium om hållbarhetsdrivna investeringar.

Tipsa om nyhet
Den 14 september anordnar LFM30 genom AG1 seminariet Framtidens fastigheter – Hållbarhetsdriven värdeökning.

Eventet är endast för LFM30-medlemmar. Inbjudan har skickats ut internt.

📍Datum: 14 september

🕛 Tid: 13:00-16:00

🏢 Plats: WTC

VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM OM HÅLLBARHETSDRIVNA INVESTERINGAR

Seminariet kommer belysa frågan hur investeringar i hållbarhet driver fastighetsvärde ur olika perspektiv och undersöka vilka faktorer och aktörer som påverkar detta.

Vi utgår från hur marknaden värderar fastigheter i dag och blickar ut mot hur vi kan arbeta för att påverka utvecklingen och verka för att hållbarhet vinner mark som värdeskapare i fastighetsaffären i framtiden.

Tomas Niklewski och Per Eiman genom AG1 står som arrangörer av seminariet.

AGENDA

Introduktion av Tomas Niklewski och Per Eiman.

Del 1
Värdering av hållbarhetsinvestering: Vad säger forskningen och aktörer inom den kommersiella och privata marknaden samt den offentliga sektorn?

  • Peter Palm – Docent fastighetsekonomi, Malmö universitet / Ordförande Sektionen för fastighetsvärdering, Samhällsbyggarna
  • Mikael Stellinger – Head of Capital Markets Malmö, Cushman & Wakefield
  • Elin Löfquist – Försäljningschef, Booli
  • Christopher Madsen – Data Scientist, Booli
  • Sven Gustafsson – Exploateringschef, Malmö Stad

Del 2
Klimatkompensation: Vilka möjligheter finns? Vad finns det för skillnader på kompensation på plats jämfört med externa lösningar ur värderingsperspektiv?

  • Tomas Thyblad – Head of ESG Solutions, European Markets, Vice President, Nasdaq
  • Andreas Eggertsen Teder – Arkitekt och Hållbarhetsexpert, White arkitekter

Del 3
Paneldebatt.

Hej Tomas och Per!

Vem får inte missa detta seminarium?

– Alla som är med på resan mot klimatneutralitet i fastighetssektorn och vill förstå hur hållbarhetsinvesteringar och fastigheters värde samverkar för att kunna göra bättre affärer för såväl resultat- och balansräkningen som klimatet. Frågan är också viktig för alla som vill kunna vässa sina argument för att påverka kunder och beställare att fatta klimatsmarta beslut.

Vad är syftet med detta seminarium?

– Målsättningen är att ta tempen på marknadens värdering av hållbara investeringar inom olika segment och metoder för hantering av utsläpp för att nå netto-noll klimatpåverkan.

Varför är det angeläget att utreda hur hållbara investeringar påverkar fastigheters värde?

– Om vi ska nå klimatneutralitet till 2030 behöver vi öka takten. Om det kan kombineras med omedelbar affärsnytta i form av högre värderade fastigheter kan vi känna oss trygga att fatta de beslut om investeringar i hållbarhet som krävs.

Vad kan man förvänta sig under seminariet?

– Genom att redogöra för perspektiv på värdering av hållbara investeringar i marknadens sektorer, hur olika typer av kompensation värderas och en avslutande paneldebatt höjer vi gemensamt vår kunskapsnivå för att kunna driva branschen mot hållbara affärer.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com