Här händer det

AG1 bjuder in till workshop om klimatpåverkan i tidiga skeden och detaljplaneskedet.

Tipsa om nyhet
AG1-utskottet Detaljplaner bjuder in till workshop. Tillsammans ska deltagarna titta på möjligheterna att minska klimatpåverkan i detaljplaneskedet – för att öka förståelsen om hur byggaktörerna kan förbättra sina roller i tidiga skeden och i arbetsprocesserna.

Vill du delta?

📅 Datum: 22 mars
🕛 Tid: 14:30-16:45
📍 Plats: Kockum fritid | konferensrum 1, Västra Varvsgatan 8, 211 11 Malmö

👋 OSA: 15 mars

Workshopen syftar till samla LFM30-nätverkets kompetenser om klimatanpassning i tidiga skeden, både innan detaljplan och under detaljplaneskedet. Med Lokstallarna i Malmö som case vill AG1-utskottet Detaljplaner starta en dialog – som främjar detaljplaneprocessen och möjliggör utvecklandet av klimatpositiva projekt.

Agenda:

14.30-15. Incheckning och fika
15.00.15.15. Intro och bakgrund presentation av agendan
15.15-15.40. Gruppering i sex grupper, en fråga per grupp

Gruppbyte

15.45-16.10. Nya frågor, gruppbyte
16.15-16.30. Summering det här tar vi med oss och utvecklar vidare
16.30-16.45. Avslut och hemgång.

Hej Ulrika Lundquist, Tengbom!

Du arrangerar workshopen – vad är syftet med den?

– Vi vill starta dialog och kunskapsdelning kring utveckling av detaljplaner och processer som främjar klimatpositivt byggande. Nuvarande lagstiftning och etablerade processer skapar både möjligheter och utmaningar. Vi behöver göra drastiska nedskärningar i våra samhällens klimatpåverkan. Eftersom frågorna är så komplexa krävs både stort mått av nytänkande och samverkan i branschen för att nå målet om klimatneutralitet till 2030.

Vem riktar ni er till?

– Till alla som vill bygga kunskap kring klimatneutralitet i planering och projektutveckling. Alltså både till både privata byggaktörer och konsulter samt offentligt anställda och systemleverantörer.

Vad kan man förvänta sig under dagen?

– Ni kommer att få träffa andra medlemmar med liknande frågeställningar, utbyta av tankar och idéer samt nya insikter. Det ska vara ett aktivt möte där du förväntas både bidra och lyssna.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com