Här händer det

AG3 Webinar: “Solparker för låga elpriser och låg klimatpåverkan”.

Tipsa om nyhet
Energiutskottet i AG3 bjuder in till webinar om solparker utanför fastighetsgränsen. Eventet är en fortsättning på maj-seminariet om solceller och batterilagring inom fastigheten.

Vill du titta?

Datum: 11 november
Tid: 08:15–09:00
Plats: Teams (digitalt)

OBS! Endast för LFM30-anslutna aktörer.

På seminariet kommer Saso Torngren-Stojanovski från E.ON och Gina Sjöberg från Skanska berätta om solparker som ett nytt och innovativt sätt att samverka mellan energisektorn och fastighetssektorn. Detta för att öka elproduktion i södra Sverige och erbjuda låga elpriser till fastighetsägare och boende/hyresgäster.

– Dessutom kommer vi prata om att samarbeta kring att uppföra mobila solparker på passiv mark, dvs exempelvis mark som i väntan på exploatering inte nyttjas och är värdeskapande på annat sätt. Vi riktar oss särskilt till dig inom bygg och fastighetssektorn som har ambitioner att NollCO2-certifiera projekt och/eller erbjuda boende/hyresgäster låga elpriser, säger Saso.

– Skanska och E.ON har jobbat med att identifiera hur våra respektive värdekedjor kan integreras och därmed utforma en samverkansmodell. Det skulle bidra till minskad klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn, generar nya intäktsströmmar, samt nya värden till fastighetsägare och boende/hyresgäster, avslutar Gina.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com