Här händer det

AG4 presenterar – lunchseminarium om hållbara värdekedjor och skogen.

Tipsa om nyhet
Den 22:a maj AG4 in till lunchseminarium om hållbara värdekedjor med tema skogen. 

Vill du delta?

📅 Datum: 22:a maj.
🕛 Tid: 12:00-13:00
💻 Plats: Digitalt via denna Teamslänk. Kalenderinbjudan har gått ut internt.

Evenemanget spelas in och läggs upp på LFM30s Youtubekanal.

Om seminariet

Som en uppföljning av LFM30:s seminarium om träbyggnad bjuder AG4 (Klimatneutrala Byggmaterial) in till ett seminarium med fokus på hållbart skogsbruk och värdeskapande. Seminariet syftar till kunskapsspridning och dialog med utgångspunkt i vanliga frågor och påståenden som rör hållbart skogsbruk, t.ex. Räcker skogen till allt vi ska bygga? Är det inte bättre att skogen får stå kvar? Hur värnar vi den biologiska mångfalden?

Till seminariet har vi i AG4 bjudit in personer som kan bidra med olika perspektiv på en komplex fråga.

Medverkar gör Åsa Blom från Linnéuniversitetet, Anders Ekstrand från Svenska naturskyddsföreningen, Urban Blomster från Södra Building Systems, Susanne Rudenstam från Träbyggnadskansliet samt Johan Berhin från Plockhugget.

Moderator är Anders Eriksson Modin, gruppledare för Arbetsgrupp 4 – Klimatneutrala Byggmaterial.

Välkommen att lyssna in och bidra till detta viktiga ämne!

Agenda

  • Introduktion: Anders Eriksson Modin, FOJAB
  • Presentation Åsa Blom, Linneuniversitet
  • Presentation Johan Berhin, Plockhugget
  • Presentation Anders Ekstrand, Svenska naturskyddsföreningen
  • Presentation Urban Blomster, Södra building systems
  • Paneldiskussion med dagens presentatörer samt Susanne Rudenstam på Sveriges Träbyggnadskansli. Panelen modereras av Anders Eriksson Modin, gruppledare för AG4. I panelen lyfter ger vi utrymme för de komplexa frågorna och öppnar upp dialogen kring hållbart skogsbruk.

Anders Eriksson Modin, gruppledare för AG4.

Hej Anders Eriksson Modin, gruppledare för AG4!

Moderator och en del av arrangörsgruppen för lunchseminariet.

Vad är syftet med detta seminarium?

— Seminariet syftar till att lyfta frågan kring hållbart skogsbruk och hur vi kan använda våra skogar samtidigt som vi behöver lagra koldioxid och värna biologisk mångfald. Det är en komplex fråga som vi försöker belysa ur flera olika perspektiv.

Vem får inte missa detta seminarium?

— Alla som är intresserade av skogen och av att bygga mer i trä på ett hållbart sätt.

Vad kan man förvänta sig under seminariet?

— Man kommer få lyssna till presentationer från forskare vid institutionen för skog och träteknik, Svenska naturskyddsföreningen, Plockhugget och Södra. Därefter följer ett panelsamtal som lyfter frågor och påståenden som rör skogsbruk, t.ex. räcker skogen till allt vi ska bygga? Är det inte bättre att skogen får stå kvar? Hur värnar vi den biologiska mångfalden? Det kommer bli en fullspäckad timma för att lyfta fram diskussion och dialog kring en viktig fråga.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com