Här händer det

Arbetsgrupp 5 släpper Klimat-KPI:er för förvaltare.

Tipsa om nyhet
LFM30:s Arbetsgrupp 5: Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll släpper Klimat-KPI:er och lanserar KKPI-stugor.

Delta på KKPI-stugorna?

Kontakta Madeleine Nobis, ledare för AG5:

  • 23 november, 2022
  • 14 december, 2022
  • 25 januari, 2023

KKPI:erna finns för nedladdning i LFM30:s interna kanaler på Teams | AG5.

– KKPI (Klimat-KPI) är en metod som utvecklats av LFM30:s Arbetsgrupp 5 i nära samarbete med Lunds Tekniska Högskola. Den hjälper fastighetsägare att minska klimatpåverkan vid drift, förvaltning och underhåll av befintliga byggnader, samt att rapportera in förbättringsarbetet årligen, enligt LFM30:s klimatlöfte, säger Catarina Warfvinge, på Lunds Tekniska Högskola och aktiv i AG5.

– Metoden är en konkret vägledning för hur en byggnads förvaltare och teknisk förvaltare kan jobba med sin klimatpåverkan i sina vanliga arbetsuppgifter. Tanken är att påverkan ska minskas stegvis i varje byggnad efter fastighetsägarens förutsättningar, fortsätter Åke Thidell, på Internationella Miljöinstitutet på Lunds universitet och aktiv i AG5, och fortsätter:

– Nyckeltalen sammanställs en gång om året för varje byggnad, redovisas internt, jämförs med föregående år och används för att planera kommande förbättringsåtgärder. För LFM30 gäller dessutom att samlad klimatpåverkan relaterat till vissa KKPI:er ska redovisas årligen på bolagsnivå.

FAKTA

KKPI:er för att minska klimatpåverkan orsakade av:

  • Energi och toppeffekt
  • Bygg- och installationsvaror för ombyggnader och underhåll
  • Vattenanvändning
  • Avfall
  • Utemiljö

Förvaltningen ska arbeta systematiskt med att minska klimatpåverkan genom brukarengagemang, löpande driftoptimering och ronderingar, inköp av material med låg klimatpåverkan, hantering av underhåll och ombyggnader med minskat avfall, ökad resurshushållning och återbruk av material samt energiprojekt och utbildning.

– Tanken är att arbetet summeras vid årlig klimatträff med medarbetare där också förbättringar för kommande år planeras. Sist men inte minst är det viktigt att klimatrelaterade lagar ska vara uppfyllda så att inte klimatåtgärder går ut över brukarnas hälsa eller ökar annan miljöpåverkan, säger Catarina.

– Energianvändningen är den faktor som orsakar störst klimatpåverkan och KKPI-metoden visar hur man systematiskt vid underhållsarbete, hyresgästanpassningar och ombyggnader utnyttjar de tillfällen att optimera energieffektivisering, avslutar Åke.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com