Här händer det

BioBas30 anordnar workshop och samtal om biobaserade lösningars roll i omställningen.

Tipsa om nyhet
Den 22 september anordnar LFM30 genom BioBas30 en eftermiddag på temat Biobaserade lösningars roll i klimatomställningen inom bygg- och anläggningssektorn

Eventet är endast för LFM30-medlemmar. Inbjudan har skickats ut internt.

📍Datum: 22 september

🕛 Tid: 13:00-15:30

🏢 Plats: AFRY

VÄLKOMMEN TILL EN EFTERMIDDAG DÄR BIOBASERADE LÖSNINGAR STÅR I CENTRUM

Biobaserade lösningar har stor potential att bidra till klimatneutralt byggande. Samverkande innovationsprocesser över hela värdekedjan är en förutsättning för en transformator omställning mot energi-, miljö och klimatsmart byggande ska bli verklighet.

BioBas30 med kansliets Jennifer Cronborn i spetsen bjuder in till en eftermiddag där vi tillsammans djupdyker i biobaserade lösningars roll i klimatomställningen.

Syftet med Biobas är att skapa ett öppet nationellt innovationskluster som påskyndar introduktionen av biobaserade lösningar till marknaden. Nya kunskaper förväntas leda till synergieffekter, både inom biobaserat byggande och mellan olika materialval.

AGENDA FÖR DAGEN

13:00 | Välkomstmingel med kaffe och kaka

13:15  | Biobaserade lösningars roll i klimatomställningen

  • Tomas Nord, Östergötland bygger klimatneutralt (ÖBKN)

13:30 | Förstudie för ett fullständigt cirkulärt fasadsystem för lokalskördade byggmaterial

  • Jouri Kanters. Forskare på Lunds Universitet

14:00 | Panelsamtal: Framtidens lösningar!

  • Jouri Kanters, Forskare på Lunds Universite
  • Paulien Strandberg-de Bruijn, Forskare på LT
  • Naib Woldemariam, Ekolution

14:20 | Workshop med fokus på kunskapsläge och framtida behov. Utgångspunkt i LFM30s Arbetsgrupper.

15:30 | Avslut

Hej Jennifer, projektledare för Biobas30!

Vem får inte missa detta seminarium?

– Du som är medlem i LFM30 och vill veta mer, eller redan sitter på en hel del kunskap om biobaserade lösningar.

Vad är syftet med detta seminarium?

– Syftet med dagen är att utforska och diskutera biobaserade lösningars roll i klimatomställningen inom bygg- och anläggningssektorn. Vi tittar på vårt nuläge, och vad vi behöver göra för att komma framåt.

Varför är det angeläget att titta på biobaserade lösningar?

Biobaserade lösningar erbjuder branschen goda möjligheter att minska sin klimatpåverkan och bistå i rörelsen från linjärt till cirkulärt byggande. Vi vill titta närmare på hur vi tillsammans kan skapa innovationsprocesser och strukturer som understödjer denna övergång. 

Vad kan man förvänta sig under seminariet?

– Du som deltagare kan förvänta sig dig en bra mix mellan presentation, samtal och workshop som ger dig utrymme att tillsammans med andra tänka framåt kring biobaserade lösningars roll i omställningen. 

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com