Här händer det

Byggherreforum Träff 4 – Digital information genom projektskeden.

Tipsa om nyhet
Den 14:e maj är det dags för fjärde träffen i LFM30:s Byggherreforum. Temat för träffen är Digital information genom projektskeden.

Information och anmälan

Datum: 14:e maj
Tid:
13:00-16:00. 
Plats:
White arkitekter, Bassängkajen 12, 211 18 Malmö

Observera att enbart byggherrar anslutna till Byggherreforum kan delta vid denna träff.

Nästa vecka är det dags för den fjärde träffen i LFM30-initiativet Byggherreforum, det LFM30-forum som syftar till att stötta inblandade aktörer i uppförande och genomförande av pilotprojekt och öka tryggheten i projektering.

Den 14:e maj är det dags för Träff 4 som har tema Digital information genom projektskeden. Fokus för träffen kommer att ligga på varför datahantering är en central del av att styra projekt mot ett lägre klimatavtryck. Huvudfrågan som lyfts är hur strategi, kravställning och kompetens inom digitala verktyg kan bli verktyg för att uppnå uppsatta hållbarhetsmål.

Genom Byggherreforum vill LFM30 stödja inblandade aktörer i uppförande och genomförande av pilotprojekten som byggstartas i Malmö före 2025. Tanken är att forumet ska öka tryggheten i projektering och byggproduktion genom att vara en mötesplats och lärplattform för praktiska frågeställningar mellan aktörer i byggvärdekedjan.

Målsättningen med projektet är att utveckla ett forum som ökar tryggheten i projektering och byggproduktion och snabbar på omställningen till en resurseffektiv och cirkulär byggprocess. Syftet är att sammanställa, sprida och skala upp lösningar från pilotprojekt och tillgängliggöra metod och kunskap till värdekedjans aktörer och andra regioner.

Idag deltar 27 stycken byggherrar i projektet. Byggherreforum drivs av LFM30 med finansiering av Vinnova i samverkan med RISE, White arkitekter och ÖBKN.

Läs mer om Byggherreforum på LFM30:s intranät. 

Kommande träffar i Byggherreforum

 • 14:e maj 2024 – Digitalisering genom projektskeden
 • 10:e september 2024 – Samverkan med staden
 • 22:a oktober 2024
 • 26:e november 2024
 • 14:e januari 2025
 • 4:e mars 2025
 • 8:e april 2025
 • 20:e maj 2025

Dagens talare

Dagens första expertinspel kommer från Fabian Ståhlexpert på digitalt byggande hos Boverket. Med utgångspunkt i den nya rapporten 2024:5 presenterar Boverket sin syn på framtiden för BIM.  Bilden som målas upp är en sammanhållen färdplan som baserar sig på ett gemensamt språk som ger stöd för cirkularitet och effektiv fastighetsförvaltning.

Dagens andra expertinspel kommer från David WesströmRegionchef på Zynka BIM Malmö. Zynka kommer att ge en överblick över digitaliseringens påverkan på byggbranschen, från planering till förvaltning.  Fokus läggs på hur information effektivt kan återanvändas från projekt till förvaltning, vilket optimerar både processer,  resursanvändning och återbruk.

Utöver detta har vi med oss Iris Dabbour från LFM30 som kommer att berätta mer om Under Databas, en jämförelsetjänst för klimatberäkningar, och Aksel Alvarez från White arkitekter kommer med utgångspunkt i verkliga projektexempel berätta mer om den röda tråden mellan hållbarhet och data.

Agenda för dagen

 

13.00: Välkommen

13.10: Inflygning av experter

 • Gemensamt språk i digitala byggprocesser

Talare: Fabian Ståhl, Boverket

 • Digital informationshantering för hållbara byggnader – från projektstart till förvaltning

Talare: David Wessman, Zynka BIM

13.50: Presentation av lärande exempel

 • Den röda tråden mellan data och hållbarhet

Talare: Aksel Alvarez, White arkitekter

 • Möjligheter med Öppen Data

Talare: Iris Dabbour, LFM30

 

14.10: Grupparbete med fokus på kravställning av digital information

15.35: Gemensam reflektion

15.55: Nästa träff

Hej Camilla Tarrodi Berggren, träffansvarig för Träff 4!

 

Varför är digitalisering som tema aktuellt för Byggherreforum?

 

— Att utveckla sig inom digitala verktyg är inget ändamål i sig, däremot kan digitalisering vara ett kraftfullt hjälpmedel för att hantera information som vi behöver för att kunna ta mer avvägda och hållbara beslut i våra projekt.

Vad kan man förvänta sig av kommande träff?

 

— Under kommande träff kommer vi dels att få en inflygning från Boverket om deras syn på hur digitalisering kan blir ett verktyg för hållbarhet, dels få höra om potentialen med att jobba mer strategiskt med BIM och data genom alla byggskeden och vidare in i förvaltning. Tillsammans kommer vi också diskutera och försöka identifiera vilken typ av information som behövs och när för att byggherren ska kunna ta beslut som gör projektresultat bättre i slutändan.

Hur kan man förbereda sig för träffen?

 

— Se gärna över vilka strategier och metoder som finns inom organisationen idag för att hantera digital information i projekten. Hur ni kravställer ni t.ex digital information idag, vilka leveransformat är vanligast och hur sparas datan efter projektslut?

Förslag till nyheter


  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com