Här händer det

Byggprojekt i Sege Park.

Tipsa om nyhet

Byggprojekt i Sege Park

 

Genom att ansluta oss till “Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 – LFM30” har vi åtagit oss att byggstarta minst ett klimatneutralt projekt innan 2025. I Sege Sege Park planerar vi att bygga sydsveriges första P-hus i trä, vilket gör det till ett parkeringshus utöver det vanliga!

Parkeringshuset i Sege Park ska bli Parkering Malmös spjutspets inom klimat och innovation. P-huset ska byggas i trä, innehålla ett stort antal laddplatser för elfordon, solceller, dagvattenåtervinning, smarta lösningar för optimering av energiflöden, växtklädda fasader mm.

P-huset, med sina innovativa lösningar, har redan rönt stor uppmärksamhet för sina höga hållbarhetsambitioner. Bygget planeras att starta i slutet av 2020 och vara klart för invigning under våren 2022.

Mobilitetsnod

Parkeringshuset planeras att bli stort, hela sex våningar högt. Förutom plats för ca 600 bilar kommer det att finnas ett cykelgarage för ca 35 cyklar av olika modell, samt utrymme för en mobilitetspool, där boende kan hyra bil, cykel och lådcykel. Det planeras också för möjlighet för leveranser till privatpersoner. Genom att skapa plats för alternativ till att äga egen bil bidrar Parkering Malmö i omställningen till ett hållbart transportsystem i Malmö.

Innovativa energilösningar

Parkeringshuset förbereds för 120 laddplatser där de boende i Sege Park kan ladda sina bilar med förnybar el från solceller på husets tak och fasad. Tack vare ett europeiskt samarbetsprojekt blir energisystemet i huset extra innovativt, med ett fastighetsbatteri som kan lagra solenergi till kvällar och nätter. Genom att kunna styra energianvändningen smart och flexibelt kommer parkeringshuset att kunna vara en resurs för elnätet snarare än en belastning.

Klimatneutralt

För att minimera byggnationens klimatpåverkan, kommer parkeringshuset i Sege Park att byggas av trä. Träsystemet ger även minskade tunga transporter och ett snabbare montage. P-huset är ritat för att kunna vara flexibelt och byggas om på ett enkelt sätt. Byggnaden kommer därmed att vara en framtida materialbank där materialet enkelt kan återanvändas. Det blir ett P-hus utöver det vanliga − byggt för en föränderlig framtid!

Mer information om Sege Park

Malmö stad har ambitionen att Sege Park ska bli stadens nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling. Läs mer här på Malmö stads hemsida.

Textkälla: https://www.pmalmo.se/Om-parkering-Malmo/vart-uppdrag/vi-bygger/byggprojekt-i-sege-park/https://www.byggindustrin.se/byggprojekt/bostader/etc-bygg-vill-provocera-branschen-att-tanka-nytt/

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com