Här händer det

Ecobetong ska bidra till klimatpositiva hus.

Tipsa om nyhet
Cord Siegel, projektledare på Siegel arkitekter, och Miroslaw Staniszewski, projektledare på Mircon bygg.
I Höllviken, i Vellinge kommun, byggs pilotprojektet Mariastugan – ett flerbostadshus i ecobetong.

Projektet är ett samarbete mellan en rad olika aktörer:

  • Siegel arkitekter är byggherre, arkitekt och platsansvarig.
  • Byggföretaget och stomentreprenören Mircon ansvarar för betongarbetet.
  • I samarbete med konstruktören Structor och betongleverantören Swerock har de tagit fram definierade betongrecept för de olika byggdelarna.
  • Celsa Steel Service AB levererar armeringen.

Cord Siegel, beskriv projektet Mariastugan i Höllviken – utifrån roller och klimatlöfte.

– Flerbostadshuset är uppdelat i två volymer och sammankopplat med ett trapphustorn, beläget mellan huskropparna. 36 lägenheter och 2-4 lokaler samt komplementbyggnader ingår i projektet. I Mariastugan handlar det både om klimatförbättrad betong och klimatförbättrad armering i platsgjuten stomme. Målet är att först nå LFM30:s gränsvärde. Sedan ska byggnaden klassas som klimatneutralt/klimatpositivt, med hjälp av negativa utsläpp/återbetalning.

Vad är ecobetong för något? Och hur mycket CO2 använder ni i Steg 1–3?

– I klimatförbättrad betong har man ersatt cement med slagg, som är en avfallsprodukt från stålindustrin. Eftersom cement är det som driver klimatpåverkan kan man därmed reducera påverkan i olika grader:

  • Ecobetong steg 1 – en 10% reducerad klimatpåverkan, jämfört med standardbetong.
  • Ecobetong steg 2 – sparar 25%.
  • Ecobetong steg 3 – sparar hela 40% jämfört med standardbetong.

 

Vi använder i ecobetong steg 3 där det är möjligt, annars ecobetong steg 1. På grund av konstruktörens krav för betongstandard är det inte möjligt att använda ecobetong steg 3 för varje byggdel. Betongstandard är dock under remiss och ska anpassas så att ecobetong kan användas i en större utsträckning.

Vilka möjligheter ser ni med projektet?

Cord Siegel: – Först och främst vill vi bygga ett bra projekt. Med projektet Mariastugan kan vi visa att det är möjligt att bygga klimatneutralt med betong. Spännandet att vara tidigt ute dessutom. Samarbetet med olika projektinvolverade är både kul och lärorikt. Lärdomar som vi tar med oss till kommande projekt.

Miroslaw Staniszewski: – Ja, det känns bra att få vara bland de första ut i LFM30 att bygga ett klimatneutralt bostadshus. Få testa betongen och beräkningar ute i verkligheten. Att bygga klimatneutralt kräver när samarbete med arkitekt, konstruktör och materialleverantörer.  Det känns kul. Vi försöker jobba ihop med andra lokala aktörer som också är med i LFM30. Både Celsa och Swerock är taggade att få till bästa möjliga resultat.

Och vilka utmaningar ser ni?

Cord Siegel: – Det finns olika mängder information om de olika byggmaterial som vi delvis använder för första gången. Det blir spännande att studera ecobetongens uttorkning, hållfasthet och kvalitet på de synliga betongytorna över tid. Att göra klimatberäkningar och utreda olika material tar tid. Samtidigt är det väldigt lärorikt.

Miroslaw Staniszewski: – Det är en utmaning att använda sig av nya betongrecept, där det är lite oklart hur uttorkningstid och hållfastheten påverkar byggprocessen och tidsplanering. Hur slaggen i betongen förändrar färgen och kvalitén på de synliga ytorna blir också spännande att se.

Eftersom detta är ett unikt projekt kommer vi också ha ögonen på oss.

Slutligen, har ni några tips till andra LFM30-medlemmar som vill bygga med ecobetong?

Cord Siegel: – Det var verkligen värt att göra en grundlig jämförelse av trä och betong som stomme-byggmaterial, och använda materialen efter deras styrkor. I denna jämförelseprocess inkluderade vi sedan ytterligare material som isolering, fönster och skivor. Det hjälpte oss att bättre förstå var i byggprocessen den största förbättringspotentialen finns.

Miroslaw Staniszewski: – Att faktiskt våga testa att bygga ett klimatneutralt i betong. Det visar att det går. Att det faktiskt är möjligt. Vi är genuint intresserade av att vidareutveckla materialet så att det kan följa med in i en klimatneutral framtid.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com