Här händer det

“EU:s nya klimatlag ej tillräcklig”.

Tipsa om nyhet
Martin Erlandsson, professor på IVL Svenska Miljöinstitutet. Foto: Tommy Gärdh.
EU har i dagarna förhandlat fram en uppgörelse om en ny klimatlag. Ambitionen är för låg, menar Martin Erlandsson, professor på IVL Svenska Miljöinstitutet.

EU:s nya klimatlag innebär bland annat att koldioxidutsläppen i EU ska minska med minst 55 procent till år 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Även om lagen är ett steg i rätt riktning är den inte tillräcklig, menar Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet och arbetspaketsledare i LFM30:s AG3 – Design, process och klimatkalkyl.

– Det är givetvis bra att det äntligen finns en klimatlag inom EU. För att klara klimatutmaningen kan vi dock konstatera att EU:s ambition är för låg och att de uppställda minskningarna på 55% till 2030 inte räcker och att målet att uppnå klimatneutralitet till 2050 ligger för långt in i framtiden.

LFM30 visar vägen

– I EUs verktygslåda hittar vi utöver Green Deal också nu en publik klimatbudet som årligen ska visa hur utvecklingen går för respektive land. Det är ju faktiskt exakt vad vi redan infört som krav i LFM30 för företagen. Ska vi klara 2-gradersmålet så behövs initiativ som LFM30, som går före och visar vägen, säger Martin Erlandsson och fortsätter:

– Våra målgränsvärden för maximal klimatpåverkan för ett byggprojekt ger en halvering av klimatpåverkan från nybyggnad redan 2025, vilket ska jämföras med EU:s mål på 55% minskning till 2030. EU:s koldioxidbudget gäller först för perioden 2030-2050 – men i LFM30 redan från 2025. Lite märkligt kan tyckas att EU:s budget inte är inrättad direkt, vilket hade gjort att den kunnat användas som instrument för att löpande följa upp 55%-målet till 2030. Det blir intressant att se om Sverige, och andra länder, som vill ligga steget före kommer följa den pionjärsväg som LFM30 stakat ut.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com