Här händer det

Fem snabba: Medlemmar | Marcus Ahlstedt, vd på T-Emballage Bygg.

Tipsa om nyhet

Möt Marcus Ahlstedt, vd på T-Emballage Bygg, nybliven medlem i LFM30.

1. Vem är du? Berätta om din bakgrund och vad ditt företag gör.

Jag heter Marcus Ahlstedt och jag är VD på T-Emballage Bygg sedan våren 2019. Jag har arbetat på företaget i snart 10 år, började som försäljningschef. Jag har tidigare erfarenhet inom det producerande ledet. T-Emballage Bygg jobbar med fossilfria alternativ och produktutveckling för minskade materialinnehåll. Vi utvecklar system och koncept för byggnadens klimatskal inom vårt varumärke TESHELL®.

Vi tar fram och säljer fram produkter som optimalt kan samverka för ett energisnålt och fuktsäkert hus. Vi testar även produkterna och systemen för att kunna garantera hållbara lösningar. Våra produkter har stor potential att påverka det slutliga klimatavtrycket.

2. Vad driver dig i arbetet för klimatneutral framtid? På vilket sätt jobbar ni med hållbarhetsfrågor?

Hållbarhet är en hjärtefråga för mig. Samtidigt ser jag, naturligtvis, även stora kommersiella och rationella fördelar med att utveckla produkterna mot klimatneutralitet. Med relativt små medel kan vi göra stora skillnader. Det är också viktigt att vi prioriterar kvalitet och långsiktighet framför pris och andra traditionella stereotyper. Hållbarhetsfrågan är en del av T-Emballage Byggs DNA – alla våra koncept bygger egentligen på att tillföra rätt produkter till de konstruktioner (företrädesvis träkonstruktioner) som vi har på de nordiska marknaderna. Vi jobbar även med skyddande produkter som skyddar konstruktioner under transport, under byggnation samt efter användningen.

“Det finns ett stort mått av konservatism inom byggbranschen, vilket kräver en bred bas av aktörer som samverkar för att få till en förändring som är rimlig i tid.”

3. Varför är det viktigt att samverka i omställningen emot en klimatneutral byggsektor?

När en bransch innehåller så många olika typer av aktörer som byggbranschen gör behöver alla bidra med sin pusselbit – om vi ska få till hållbarhet. Många små förändringar gör sammantaget stor skillnad, även för utomstående aktörer, när det skapas ringar på vattnet. Det finns ett stort mått av konservatism inom byggbranschen, vilket kräver en bred bas av aktörer som samverkar för att få till en förändring som är rimlig i tid.

4. Hur hoppas du kunna bidra till LFM30:s verksamhet och hur kommer ert medlemskap påverka ditt företag?

Vi är ett starkt varumärke med starka produkter inom svensk byggbransch. Vår syn på kvalitet och hållbarhet gör att vi kan bidra ur en rent teknisk synvinkel, samt att vi som ledande aktör för klimatskalsutveckling kan bidra till att kommunicera budskapen. Vi vill gärna visa vad vi kan – och tillsammans med andra starka aktörer även påvisa detta för marknadens intressenter.

5. Vad har du för vision för LFM30?

Vi har varit medlemmar i bara några veckor, så det vore förmätet av mig att presentera en vision i ett så tidigt skede. Men självklart vill jag att initiativet skall göra stor skillnad i regionen och ytterst få spridning till andra delar av Norden. Detta vill vi vara en del av. Men låt mig återkomma i frågan.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com