Här händer det

Fem snabba: Medlemmar | Anders Hinn, rådgivare på Magnacon Projektledning.

Tipsa om nyhet

Möt Anders Hinn, projektledare på Magnacon Projektledning.

1. Vem är du? Din bakgrund och vad ditt företag gör.

Jag heter Anders Hinn och har jobbat ca 20 år i branschen med olika roller på både beställar- och entreprenadsidan. Sitter sedan flera år tillbaka i Byggchefernas styrelse. Sedan ett år tillbaka jobbar jag som konsult och rådgivare på Magnacon Projektledning, som jag även är delägare i. Vi hjälper våra kunder i allt från rådgivning i tidiga skeden, projektledning av hela projekt till byggledning.

2. Vad driver dig som person i arbetet med en klimatneutral framtid? På vilket sätt arbetar ni med hållbarhetsfrågor?

Klimat och hållbarhetsfrågorna har alltid legat mig varmt om hjärtat. Så när LFM30 kom, var det naturligt att vara med och bidra genom att skriva under Malmös lokala Färdplan 2030. Det innebär att vi kommer verka för den nödvändiga omställningen till ett hållbart och klimatneutralt byggande. Vårt mål är att kunna bidra med större djup och bredd i klimatfrågan tillsammans med andra aktörer i regionen, och hjälpa även våra kunder att nå detta.

3. Varför är det viktigt att samverka i omställningen emot en klimatneutral byggsektor?

Det är så enkelt: ”Tillsammans är man alltid starkare”!

4. Hur hoppas du kunna bidra till LFM30:s verksamhet och hur kommer ert medlemskap påverka ditt företag?

Genom engagemang och input till LFM30:s verksamhet kommer vi att verka för att utveckla och förbättra hela samhällsbyggnadsbranschen. Som konsulter har vi stor potential att få våra kunder att bli mer miljömedvetna och jobba mer hållbart. Som medlemmar kommer vi alltid sätta hållbarhet i fokus – med nya mätbara mål för företaget. Vilket ju är ett krav för att fortsätta vara medlemmar.

5. Vad har du för vision för LFM30?

Att vara en ledande aktör inom samhällsbyggnadsbranschen för hur vi skall arbeta och agera hållbart.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com