Här händer det

Fem snabba: Medlemmar | Daniel Pedersen, vice VD på Treano Bygg AB.

Tipsa om nyhet

Möt Daniel Pedersen, vice VD på Treano Bygg AB.

1. Vem är du? Din bakgrund och vad ditt företag gör.

Jag heter Daniel Pedersen, och jag är vice VD på Treano Bygg AB. I grund och botten är jag officer, som via ett antal år inom finans- och kreditbranschen landade in på Treano våren 2012. Mitt huvudansvar är företagets ekonomi- och personalfunktion samt utvecklingsfrågor, som till exempel LFM30.

Treano Bygg AB är ett skånskt och värdegrundstyrt byggbolag som består av drygt 200 medarbetare, fördelade på sex lokalkontor. Huvudkontoret ligger i Malmö. Vårt erbjudande spänner från byggservice till entreprenader och bostadsprojekt. Våra typiska kunder finns inom stat, kommun och offentlig förvaltning samt fastighetsbolag och industri. Förutom mer traditionell byggverksamhet verkar vi även inom en smal nisch för exklusiva villor mot privatmarknaden, via Sawi Exclusive Homes by Treano.

2. Vad driver dig som person i arbetet med en klimatneutral framtid? På vilket sätt arbetar ni med hållbarhetsfrågor?

Ska vi lyckas hantera klimatkrisen så är det dags att agera nu. Vi kan inte vänta på att andra har färdiga lösningar. Vi vill dra vårt strå till stacken. Detsamma krävs från styrande i världens olika länder, ländernas invånare och de verksamma företagen i respektive land.

Tidigt identifierade vi en utmaning: Hur kan vi som byggbolag, med alla olika intressenter runtom oss, göra den stora skillnad som faktiskt krävs? Alltså inte bara titta isolerat på de enkla åtgärder där vi har egen rådighet och äger frågan. Med LFM30 som samlingspunkt ser vi en väg framåt – tillsammans med många av våra intressenter. LFM30:s manifest är numera också vår väg framåt.

“Var för sig kan respektive bolag nå en bit på vägen men det är först i samverkan som vi kommer kunna gå i mål.”

3. Varför är det viktigt att samverka i omställningen mot en klimatneutral byggsektor?

Byggsektorn innehåller väldigt många intressenter med olika intressen och utmaningar. När alla dessa olika bolag möts och arbetar tillsammans i dessa frågor, skapas synergier och helhetslösningar som inte kunnat uppstå var för sig. Anslutna LMF30-medlemmar ligger också väldigt olika långt framme i dessa frågor, vilket gör LFM30 än viktigare i form av kunskaps- och utbildningsplattform. Var för sig kan respektive bolag nå en bit på vägen – men det är först i samverkan som vi kommer kunna gå i mål.

4. Hur hoppas du kunna bidra till LFM30:s verksamhet och hur kommer ert medlemskap påverka ditt företag?

Generellt upplever vi att det, trots sina utmaningar, blivit enklare att driva ett framåtlutat miljö- och hållbarhetsarbete inom nyproduktion. Där har vi en fast platsledning. Här har också ett antal byggbolag kommit en bit på vägen. Vi hoppas kunna bidra till LFM30 genom att, tillsammans med övriga intressenter, hitta hållbara lösningar även på renovering och tillbyggnadssidan. Där saknas idag etablering.

Medlemskapet i LFM30 har redan haft en stor inverkan på oss som företag, både i form av strategi och affärs- och marknadsplaner och kring översyn av rutiner. Såväl internt som hos våra leverantörer och underentreprenörer. För tillfället sker en väldig kompetenshöjning och utbildningsinsats genom hela företaget, från ledning till den enskilda medarbetaren ute på fältet.

5. Vad har du för vision för LFM30?

Målsättningen och ambitionen i LFM30 är väldigt hög och ambitiös – men jag tror att den är nåbar. Jag hoppas att fler branscher och organisationer spänner bågen i sitt klimatarbete, på samma sätt som vi gjort i LFM30. En annan vision, förutom målbiten, är arbetsmetodiken. Alltså det lösningsfokuserade helhetsgrepp som uppstår i LFM30, när alla intressenter samlas vid ett och samma bord med ett gemensamt mål i sikte, trots att vi redan dagen efter tävlar om samma jobb.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com