Här händer det

Fem snabba – medlemmar | Jenny Kvarnlöf, ROCKWOLL.

Tipsa om nyhet
Jenny Kvarnlöf, kommunikationsansvarig på ROCKWOOL.

1. Vem är du? Berätta om din bakgrund och vad ditt företag gör.

– Mitt namn är Jenny Kvarnlöf och jag arbetar som kommunikationsansvarig på ROCKWOOL i Sverige. ROCKWOOL Group är världens största producent av stenullsisolering med över 11 000 anställda. Vi tillverkar hållbar och brandsäker stenullsisolering för byggnader världen över.

Jag är utbildad kommunikatör och har jobbat med kommunikation och marknadsföring de senaste 15 åren. Byggbranschen är en spännande, utvecklande och komplex bransch som jag är väldigt tacksam över att få vara en del av. Särskilt just nu, när marknadens hållbarhetskrav får aktörer att växla upp tempot och agera mer konkret för en mer hållbar byggbransch.

“Min erfarenhet är att hållbarhet ofta handlar om att sätta sig in i komplexa frågor i alla led för att kunna ta fram lösningar som blir applicerbara i verkligheten. Är det för dyrt eller för krångligt att arbeta med exempelvis återvinning kommer det aldrig nå ut brett till den stora massan och göra skillnad.”

2. Vad driver dig som person i arbetet med en klimatneutral framtid? På vilket sätt arbetar ni med hållbarhetsfrågor?

– Hållbarhet är grunden i vår affärsidé. Isolering spelar en nyckelroll för att minska energiåtgången och bidra till en trygg och hälsosam inomhusmiljö i byggnader världen över. På ROCKWOOL driver vi en konstant utveckling för att minska vår klimatpåverkan och har till exempel nyligen skiftat tre av fyra nordiska fabriker till fossilfria bränslen i form av förnyelsebar el och biogas. Vi har sedan flera år också aktivt arbetat med att öka återvinningen inom byggbranschen genom att ta fram återvinningsservicen Rockcycle® för våra produkter. Jag drivs av att hitta konkreta lösningar som fungerar i praktiken och som kan hjälpa oss att bidra till de globala hållbarhetsmålen samtidigt som de ger affärsmässiga fördelar.

3. Varför är det viktigt att samverka i omställningen mot en klimatneutral byggsektor?

– Min erfarenhet är att hållbarhet ofta handlar om att sätta sig in i komplexa frågor i alla led för att kunna ta fram lösningar som blir applicerbara i verkligheten. Är det för dyrt eller för krångligt att arbeta med exempelvis återvinning kommer det aldrig nå ut brett till den stora massan och göra skillnad. Men för att hitta de där nivåerna som alla parter tycker är acceptabla, måste vi sätta oss in i varandras förutsättningar och hitta lösningar som gynnar både samhälle, miljö och affär.

4. Hur hoppas du kunna bidra till LFM30:s verksamhet och hur kommer ert medlemskap påverka ditt företag?

– Jag hoppas kunna bidra med förmågan att förenkla och förklara. I ett sammanhang som LFM30 där personer med väldigt olika kompetens och erfarenhet möts, tror jag det är viktigt att våga ställa raka frågor och förenkla budskapen. Jag brukar vara ganska nitisk och kämpa för att budskapen ska nå ut till alla som påverkar besluten i en organisation. I det här sammanhanget kan det till exempel handla om att nå ut från hållbarhetsavdelningarna och in på inköpsavdelningarna.

Vi på ROCKWOOL jobbar sedan länge fokuserat med att maximera produkternas positiva inverkan samtidigt som vi minimerar fotavtrycket från produktionen. Det LFM30 kommer innebära är att vi inom detta projekt har ett mer lokalt fokus på den viktiga Malmöregionen och att det blir en unik chans att mötas inom alla olika segment i branschen och hitta samarbetsformer.

5. Vad har du för vision för LFM30?

– Min vision med LFM30 är att skapa förståelse för på vilket sätt vi på ROCKWOOL kan bidra till en mer hållbar byggbransch i Malmö. Jag ser såklart även fram emot att tillsammans med andra anslutna aktörer hitta samarbetsformer som bidrar till skillnad på riktigt! Det handlar om mätbara förbättringar som kan inspirera även andra regioner att ta krafttag för att minska sin klimatpåverkan.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com