Här händer det

Fem snabba: Medlemmar | Karin Neergaard, konsult på Trivector Traffic.

Tipsa om nyhet

Möt Karin Neergaard, konsult på Trivector Traffic.

1. Vem är du? Din bakgrund och vad ditt företag gör.

Jag är civilingenjör, utbildad trafik- och samhällsplanerare från LTH/KTH – arbetar numera med mobilitets- och stadsutvecklingsfrågor på Trivector Traffic, och har ett stort hållbarhetsfokus. Jag har arbetat en hel del med miljö- och trafiksäkerhetsfrågor. På Trivector Traffic är vi ett stort gäng som bara arbetar med hållbara transporter – bland annat forskare och konsulter.

“Att åstadkomma ett mer hållbart transportsystem – med färre motoriserade transporter och bara fossilfritt – är avgörande för koldioxidutsläppen och klimatet.”

2. Vad driver dig som person i arbetet med en klimatneutral framtid? På vilket sätt arbetar ni med hållbarhetsfrågor?

Vi har löst ganska många miljöproblem i Sverige, men på transportsidan har vi mycket kvar att göra. Att åstadkomma ett mer hållbart transportsystem – med färre motoriserade transporter och bara fossilfritt – är avgörande för koldioxidutsläppen och klimatet, och hur det går med klimatet styr i sin tur många av de andra målen.

På Trivector är vårt främsta bidrag det som vi hjälper våra kunder med – dvs omställningen till ett hållbart transportsystem. Vårt eget klimatavtryck består främst av tjänsteresor och resor till och från arbetet. Där har vi kommit ganska långt. Vi satte tidigt mål kring tågresande inom Sverige och arbetar regelbundet med olika  aktiviteter för att uppmuntra till mer hållbart resande. Bland annat får vi gratis cykelservice som tack för att vi cyklar.

3. Varför är det viktigt att samverka i omställningen emot en klimatneutral byggsektor?

Byggsektorn står för en stor andel av utsläppen och jag tror på samverkan för att inspireras och lära av varandra. Vi behöver öka efterfrågan på mer hållbara transporter genom att bli bättre på att ställa krav på koldioxidsnåla byggtransporter och specificera hur mobiliteten ska lösas hållbart i ny bebyggelse.

4. Hur hoppas du kunna bidra till LFM30:s verksamhet och hur kommer ert medlemskap påverka ditt företag?

Jag hoppas kunna bidra med transportperspektivet och min kunskap kring hållbar mobilitet. Idag är det mycket fokus på energisnåla byggnader, men en viktig bit är ju hur du reser till och från byggnaden när den är klar. Här finns en stor potential att bygga för mer hållbar mobilitet. Sen står ju byggtransporterna och arbetsmaskinerna på byggena för ganska stor del av utsläppen. Här är arbetat med kravtrappa – spännande.

5. Vad har du för vision för LFM30?

Jag tycker visionen är bra och tillräcklig som den är.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com