Här händer det

Fem snabba – medlemmar | Linda Lissmatz, Stena Fastigheter, om årets klimatdeklaration.

Tipsa om nyhet

Linda Lissmatz, energi- och miljösamordnare på Stena Fastigheter, berättar om årets klimatdeklaration.

1. Berätta om ert företag. Hur klimatdeklarerade innan ni blev medlemmar i LFM30?

Stena Fastigheter AB är uppdelat i tre olika bolag, Malmöbolaget, Stockholm och Göteborg. Stena Fastigheter är en omtänksam fastighetsägare som länge jobbat med social hållbarhet. Men för några år sedan så tog vi ett extra välbehövlig lyft i de miljömässigt hållbara frågorna. Stena har ökat takten rejält precis som många andra med oss, LFM30 är ett tydligt exempel på detta. På Stena Fastigheter är ett av våra viktigaste affärsmål att halvera vårt klimatavtryck till 2030 med bibehållen avkastning. Vi som jobbar i Stena Fastigheter Malmö AB har ju nu också skrivit under att vi ska bygga klimatneutralt till 2030, tillsammans med alla andra aktörer i LFM30. Det känns sjukt spännande och kul att vara en del i att få till en klimatneutral bygg och anläggningssektor i Malmö.

“Funderar du kring hur ni ska fylla i filen, ring en kollega i LFM30 – eller varför inte oss på Stena fastigheter?”

2. Hur väl uppfyller ni era klimatlöften hittills?

Vi har börjat vår resa, vi lär oss och vi vågar testa nya sätt att bygga och renovera. Men vi är fortfarande i startgroparna och har en lång väg att gå, men vi är många som vill nå detta målet och vi hjälps åt och lär av varandra. Idag mäter vi vårt klimatavtryck och kan identifiera våra största klimatutsläpp. Vår största påverkan ligger i scope 3 och 63% av våra totala belastning är renovering. Så fokus i vårt hållbarhetsarbete framåt är att ställa mer krav på entreprenörer, leverantörer och samarbetspartners, att samverka och hjälpas åt att hitta alternativa och nya metoder för att minimera vår klimatpåverkan.

3. Hur svårt var det att deklarera?

Efter ett samtal med andra kollegor i branschen som redan hade fyllt i klimatlöftet så var det enklare än vad vi trodde. Det tog några minuter och vi satt tillsammans några kollegor här på Stena Fastigheter.

4. Har ni, tack vare av ert klimatneutrala projekt och deklarationen, dragit några slutsatser eller lärdomar som utvecklat er verksamhet?

Vi har ännu inget klimatneutralt projekt – men vi har ett potentiellt projekt i tankarna. Det ska bli spännande, vi hade nog inte satsat på att bygga klimatneutralt projekt redan nu om vi inte hade blivit positivt pushade via LFM30.

5. Har ni några tips till övriga företag som ännu inte hunnit deklarera sitt klimatlöfte?

Boka in en timme och sätt er ner några stycken i företaget, tillsammans med VD, och jämför era egna affärsmål med Excellen för klimatlöfte. Kan dessa appliceras inom LFM30:s sex strategier? Funderar du kring hur ni ska fylla i filen, ring en kollega i LFM30 – eller varför inte oss på Stena fastigheter? Det gjorde ju vi. Vi hjälps åt!

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com