Här händer det

Fem snabba – medlemmar | Stina Karlsson, Sizes.

Tipsa om nyhet
Stina Karlsson, kvalitets- och hållbarhetschef på Sizes.

1. Vem är du? Berätta om företaget och din bakgrund.

– Jag arbetar som kvalitets- och hållbarhetschef på Sizes. Vi tillverkar prefabricerade volymelement av korslimmat trä. Dessa monteras sedan ihop på byggplatsen till flerbostadshus med varierande våningshöjd. Vårt koncept med snabbare byggtid, kostnadseffektiv tillverkning och en klimatsmart produkt skapar mycket goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.

Jag är utbildad miljöingenjör och har de senaste 15 åren arbetat med främst kvalitets- och hållbarhetsfrågor. Min erfarenhet är inom industriell tillverkning och jag ser stora möjligheter med att införa de industriella arbetssätten även inom byggbranschen.

“Om vi ska lyckas behöver vi dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper – och ställa krav tillsammans för att nå våra mål.”

2. Vilka är dina personliga drivkrafter i arbetet för en klimatneutral framtid? På vilket sätt arbetar ert företag med hållbarhetsfrågor?

– Jag tycker det är otroligt viktigt, inte minst för kommande generationer, att vi gör vad vi kan för att skapa ett hållbart samhälle. Att få göra skillnad och påverka utvecklingen mot en hållbar och klimatneutral framtid är något jag verkligen drivs av.

Hållbarhet är en grundläggande princip inom hela Sizes verksamhet. Den omfattar alltifrån hållbara och trygga anställningar för våra medarbetare till att skapa förutsättningar för kommande generationer genom att leverera en hållbar produkt som vi kan vara stolta över – idag och imorgon. Med en klimatsmart hälsosam produkt, ett lägre pris som möjliggör att långt fler kan ha råd att bo utefter sitt bostadsbehov, samt med vår snabba industriella byggprocess bidrar vi till att lösa städernas bostadsbehov och till att skapa ett hållbart samhälle.

3. Varför är det viktigt att samverka i omställningen emot en klimatneutral byggsektor?

– Det är mycket fakta och utredningar som behövs, vilket är tidsbesparande och effektivt om vi hjälps åt att ta fram underlagen. Om vi ska lyckas behöver vi dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper – och ställa krav tillsammans för att nå våra mål.

4. Hur hoppas du kunna bidra till LFM30:s verksamhet och hur kommer ert medlemskap påverka ditt företag?

– Genom att föra ut LFM30:s budskap i vår verksamhet hoppas jag sprida kunskap, förståelse och engagemang så att vi ytterligare förbättrar oss och våra intressenter mot att bli klimatneutrala. Medlemskapet utgör en drivkraft, och fungerar som en inspiratör och kunskapsspridare för vårt arbete.

5. Vad har du för vision för LFM30?

– Jag ser potentialen med att vi alla aktörer tillsammans skapar förutsättningar för ett klimatneutralt byggande i Malmö, och att modellerna och arbetssätten även sprids över geografiskt större områden.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com