Här händer det

Fem steg till klimatneutralt byggande – 50 procent av utsläppen kan kapas redan i dag.

Tipsa om nyhet

Med bättre planering och användning av tillgängliga metoder kan utsläppen från byggande av infrastruktur och byggnader halveras – redan i dag. Det konstaterar WSP i en ny rapport där de redogör för fem steg för att nå en klimatneutral samhällsbyggnadssektor.

Originalartikel: WSP

Om Sverige och världen ska kunna nå de uppsatta klimatmålen måste utsläppen från samhällsbyggandet minska drastiskt de kommande decennierna. Men hur ska det gå till? Det har WSP analyserat i den nya rapporten Net Zero Carbon Construction.

– Vi vet att bygg och anläggning står för en stor del av de globala utsläppen, samtidigt finns det stora behov att bygga ut viktiga samhällsfunktioner. Men vi kan inte fortsätta bygga som vi tidigare gjort. Vi behöver öka kunskapen hos beställare och beslutsfattare, vi behöver främja flexibilitet, modularitet och multi-funktionalitet och vi behöver förändra hur vi använder och transporterar byggnadsmaterial, säger Maria Brogren, innovations- och hållbarhetschef på WSP.

Behöver agera gemensamt

Samhällsbyggnadssektorn består av en mängd olika aktörer i en komplex värdekedja. WSP konstaterar att ingen aktör ensam har möjlighet att göra de förändringar som är nödvändiga för sektorns klimatomställning, utan alla aktörer behöver arbeta tillsammans och ta ansvar för sin del.

– Vi menar att med redan befintliga metoder kan vi halvera utsläppen från samhällsbyggnadsprojekt som vägar och byggnader. Det är upp till oss i branschen att implementera dem. För att komma åt resterande utsläpp behöver nya lösningar, metoder och material utvecklas. Forskning och innovation är avgörande, liksom att våga utmana rådande normer och standarder och testa nya metoder i projekt, säger Maria Brogren.

I rapporten Net Zero Carbon Construction har WSP identifierat fem principer för en klimatneutral samhällsbyggnadssektor:

 1. Utveckla strategier och krav som leder till minskade utsläpp samt bidra till ökad kunskap hos beställare och andra beslutsfattare.
 2. Planera samhällen, stadsdelar och infrastruktur för att undvika eller minska utsläpp.
 3. Utforma byggnader och infrastruktur på ett sätt som främjar flexibilitet, modularitet och multi-funktionalitet samt minskar klimatpåverkan.
 4. Skapa förutsättningar för fossilfria transporter och arbetsmaskiner.
 5. Utred och föreslå kompensation för kvarvarande utsläpp.

Rapporten finns att ladda ner i sin helhet här (pdf).

Snabba fakta

 • Uppförandet av byggnader och infrastruktur står för cirka 20 procent av de globala årliga utsläppen av växthusgaser.
 • Utsläppen från tillverkningen av byggmaterial uppgår till cirka 11 procent av de globala utsläppen.
 • Fem utsläppskällor står tillsammans för omkring 87 procent av utsläppen från uppförandet av byggnader och cirka 80 procent av utsläppen från anläggning av infrastruktur: tillverkning av cement, stål och asfalt samt arbetsmaskiner och transporter av material.
 • Utsläppen från samhällsbyggnadsprojekt som vägar och byggnader skulle kunna minska med 50 procent om åtgärder som redan finns tillgängliga implementerades.

Förslag till nyheter


  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com