Här händer det

Film: Branscherfarenheter av gemensam metod för klimatberäkning – Projektnivå.

Tipsa om nyhet

Se hela filmen från konferensen den 8 juni, Branscherfarenheter av gemensam metod för klimatberäkning – Projektnivå.

Dagordning:

09:00: Försnack med Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson.


Del I: Branschgemensamma metoder för klimatberäkning, på projektnivå och företagsnivå
09:10: Nationella Färdplanen – Bygg & Anläggning.

 • Vägledning med tillhörande verktyg för kartläggning och beräkning av klimatutsläpp.

Talare: Rikard Silverfur, Fastighetsägarna.

09.20: LFM30:s metod för klimatbudget på projektnivå och företagsnivå, samt klimatberäkningsstuga

 • LFM30:s första Vinnovaprojekt.
 • Klimatberäkningsstuga: Byggnader Nyproduktion. Fyra Löpare och tolv Följare.

Talare: Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson.

09.35: Vägledning och utmaningar utifrån erfarenheter från LFM30-aktörer.

 • SIVL / SBUF-projektet: Branschgemensam plattform för klimatberäkningar av klimatneutrala byggnader. Särskilt fokus på klimatförbättrad betong och organisatoriskt lärande.
 • Erfarenheter från coachning av nio Följare i LFM30:s klimatberäkningsstuga.

Talare: Jeanette S Lundin, Skanska, och Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet.

09.50: Lathund för att bygga klimatpositiva P-hus. Erfarenheter från LFM30-aktörer

 • SBUF-projekt. Lathund. Fyra pilotbyggnader.
 • Erfarenheter från tre av Följarprojekten i LFM30:s klimatberäkningsstuga.

Talare: Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson, Anders Eriksson Modin, FOJAB, och Maja Johansson, P-Malmö.

10.00-10.10: Förslag på upphandlingstexter för en klimatbudget

 • Delresultat från LFM30:s upphandlingsskrivarstuga. Erfarenheter från flera olika projekt.

Talare: Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson, och Torgny Schill, Vasakronan.


Del II: Erfarenheter från verkligheten
10.15: Erfarenheter från urval av löpare och följare – att arbeta med LFM30:s metod för Klimatbudget.

 • Läroprocess att beräkna.
 • Förbättringar.
 • Att komma under målgränsvärde (byggprocessen, driftenergi).
 • Förenklad beräkning på negativa utsläpp (klimatkompensation).
 • Deltagande organisationer: PEAB, Serneke m.fll.

Moderatorer: Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson, samt Jeanette Green och Rasmus Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet.


11.20: Erfarenheter från pilotprojekt: klimatförbättrad betongstomme.

Moderator: Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet.

11.40: Chatt: frågor och svar.
Moderatorer: Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson, samt Jeanette Green och Rasmus Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet.

11.50-12.00: Summering och avslut.
Avrundning: Martin Erlandsson IVL Svenska Miljöinstitutet och Andreas Holmgren Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Förslag till nyheter


  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com