Här händer det

Göteborg utmanar byggbranschen med fossilfritt byggprojekt.

Tipsa om nyhet

 

 

Göteborg utmanar byggbranschen med fossilfritt byggprojekt

Under den övergripande visionen ”Hoppet” är lokalförvaltningen i Göteborgs Stad nu i full gång med Sveriges första fossilfria byggnation. Till 2020 vill man uppföra en världsunik förskolebyggnad som i material, metod och process åstadkommits utan fossila material, energislag eller drivmedel.

På öppningsdagen av Nordbygg på Älvsjömässan samlades ett fyrtiotal särskilt inbjudna företag och organisationer för att ta del av lanseringen av Hoppet – Göteborgs Stads lokalförvaltnings långsiktiga innovationsprojekt för fossilfri byggnation.

Fossilfritt en kommande jättemarknad

Utöver projektledarna Bodil Sjans och Nina Jacobsson Stålheim från lokalförvaltningen, talade även bland andra Ebba Willerström Ehrning från Fossilfritt Sverige och Elise Grosse, arkitekt och hållbarhetsexpert på White Arkitekter. Bland de som lyssnade fanns representanter från företag som utvecklat material och metoder som ligger i framkant vad gäller hållbarhet.

− Hela branschen är ju egentligen på väg mot en omställning, och vi tror att det man plockar fram för vårt projekt och de initiativ som tas under projektets gång kommer att ha en jättemarknad, sa Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingsledare på lokalförvaltningen i Göteborgs Stad, i sitt anförande.

Undersökande byggprocess

Syftet med Hoppet är att skapa bättre förutsättningar för klimatneutralt byggande i Göteborg. Detta vill lokalförvaltningen åstadkomma genom att utmana leverantörer att delta i något man kallar för ett innovationsprojekt. Rent konkret är det en fossilfri förskola som ska byggas och stå klar i slutet av år 2020.

− Vi vill både utmana och stärka leverantörssidan att våga gå vidare med utvecklingen av fossilfria produkter. Om vi inom Göteborgs Stad verkligen ska nå våra klimatmässiga målsättningar behöver vi samverka i nya former, säger Bodil Sjans, projektledare på lokalförvaltningen.

− Byggsektorn har en stor roll att spela i omställningen till ett fossilfritt Sverige. För att visa på möjligheterna och inspirera fler att följa efter är det oerhört viktigt med föregångare som Hoppet, säger Ebba Willerström Ehrning från regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som arbetar för att påskynda omställningen och göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Bakgrundsfakta

Bakgrunden till satsningen är att bostäder och lokaler beräknas stå för cirka 36 procent av Sveriges totala energianvändning. Bostads- och lokalsektorn ligger alltså bakom drygt en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om Göteborgs Stad, eller Sverige för den delen, ska nå sina ambitioner med att drastiskt minska sin klimatpåverkan, är byggbranschen i stort behov av att utforska fossilfria material och processer.

Göteborgs Stad har ambitionen att vara en av världens mest progressiva städer när det gäller att komma tillrätta med klimatproblemet. Detta konkretiseras inte minst i Klimatstrategiskt program för Göteborg, det styrdokument som visar vägen mot att Göteborg ska ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050.

2017 gav kommunfullmäktige lokalförvaltningen i Göteborgs Stad i uppdrag att skapa en fossilfri förskola. Detta som steg till att konkretisera Klimatstrategiskt Program för Göteborg. I uppdraget står det att man ska ta hänsyn till alla material och produkter i en byggnad, likaså alla steg i processen som transporter och tillverkning. Syftet är att minimera klimatpåverkan i det här projektet och visa att det är möjligt. Och inte minst att driva på och stimulera branschen att ta fram nya fossilfria material, metoder och processer.

Textkälla: https://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/goeteborg-utmanar-byggbranschen-med-fossilfritt-byggprojekt-2475577

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com