Här händer det

Gratis CCBuild för LFM30-medlemmar.

Tipsa om nyhet
Linda Lissmatz, energi- och miljösamordnare på Stena Fastigheter, gruppledare för AG2: Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet, och administrator för LFM30:s CCBuild-konto.

Hej Linda! Det finns ett erbjudande för LFM30-medlemmar. Men först av allt, vad är CCBuild för något?

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) är en arena för branschaktörer som vill
samverka kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. De erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn. En produktbank och marknadsplats i ett kan man säga.

Och hur lyder erbjudandet?

– Alla medlemmar har möjlighet att testa CCBuild i ett år – gratis. Varje företag får tillgång till ett eget projekt samt en administrativ roll. Sen bjuder ni själva in ett valfritt antal läsanvändare som kan se vilka material ni förfogar över i produktbanken. Dock är det endast projektadministratören som kan administrera produkterna.

Varför ska man gå med?

– Ju fler, desto bättre. Alla byggaktörer med hållbarhet i fokus tjänar på att det finns en större volym återbrukade skånska byggmaterial online. För det enskilda bolaget finns fler fördelar. Du kan nämligen använda produktbanken även för inventering, exempelvis för vitvaror och andra prylar som kan återanvändas. På Stena Fastigheter har vi många av våra lager i våra fastigheter, som lätt glöms bort. Men med CCBuild kan vi registrera dessa online och de blir tillgängliga för återbruk för alla i organisationen.

Så hur gör man?

– Enkelt. Mejla mig: linda.lissmatz@stena.com, så registrerar jag ett projekt med ditt bolag samt en valfri projektadministratör. Ditt företagsnamn blir projektnamnet, med LFM30 som registrerad organisation. Vill du veta mer om CCBuild rekommenderar jag deras nätverksträff den 23 september.

Eventet är en del av Kunskapsbygget inom Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild), som är en rad nätverksträffar riktade till CCBuilds samarbetsparter. Syftet är att inspirera och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande på en grundläggande nivå och underlätta kunskapsuppbyggnaden mellan deltagande organisationer och internt hos dem.

Anmälan och kontakt:

Anmäl dig på: CCBuild nätverksträff: Vad är cirkulärt byggande?
Läs mer: Kunskapsbygget

Skapa konto: linda.lissmatz@stena.com

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com