Här händer det

Helsingborgs fastighetsnämnd tar historiskt mål om klimatneutralt byggande.

Tipsa om nyhet
Sundstorget i Helsinborg.
15 april tog fastighetsnämnden i Helsingborg stad beslut om ett nytt mål om koldioxidutsläpp för nämnden kopplat till klimatneutralt byggande och förvaltning, med delmål 2022. Beslutet innebär att kommunen i byggande och förvaltning av fastigheter kommer att vara koldioxidneutrala till 2040 – fem år före Sveriges nationella mål om att vara klimatneutrala till 2045.

– Det är glädjande att vi spänner bågen ytterligare i Helsingborg och genom gårdagens historiska beslut minskar vi klimatpåverkan i byggprocessen redan under 2022 med målet att vara helt koldioxidneutrala 2040. Enligt klimatmålen som Sveriges riksdag beslutade om 2018 ska Sverige 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, säger Peter Janson (C), ordförande i fastighetsnämnden i Helsingborgs stad.

Helsingborgs stad arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg. Under stadsmässan H22 City Expo sommaren 2022 kommer flera delar kring klimatneutralt byggande att visas upp.

– Byggföretagen i Sverige har som mål att vara klimatneutrala till 2045 – men fastighetsnämnden i Helsingborg har ett långsiktigt mål och plan om att vara koldioxidneutrala i både produktion och förvaltning redan fem år tidigare. Att minska klimatpåverkan i byggprocessen är en viktig del i detta arbete och en del av stadens Klimat – och energiplan som antogs i december 2018, fortsätter Peter Janson.

Sedan några år tillbaka mäter förvaltningen koldioxidpåverkan i stadens större ny- och tillbyggnadsprojekt enligt den standard som Boverket planerar att införa som krav 1 januari 2022.

– Det genomsnittliga värdet på de sex referensbyggnader som byggts och deklarerats under denna period är 308 kg CO2/kvm. Fastighetsförvaltningen har som mål att successivt minska påverkan fram till 2040 – en minskning till 270 CO2/kvm till 2022 motsvarar en minskning på drygt 12 procent, säger Magnus Prochéus, fastighetsdirektör i Helsingborgs stad.

Fakta:
Bygg- och fastighetssektorn i Sverige stod, enligt Boverket, 2018 för drygt 20 procent (11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter) av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom med utsläpp utomlands genom importvaror på motsvarande 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Av utsläppen i sektorn är ungefär hälften av utsläppen relaterat till byggverksamhet och resten kommer i från uppvärmning och övrig förvaltning.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com