Här händer det

Högtflygande återbruksdiskussioner på toppen.

Tipsa om nyhet
Lokal Färdplan Malmö 2030, LFM30, samlade sitt utskott för Återbruksmarknad hos Sky High Meetings högst upp i Nordens högsta Miljöbyggnad Turning Torso för en första fysisk workshop.

Vill du veta mer?

Läs om AG2: Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet

Ett 30-tal deltagare från flera olika sorters företag och intressenter deltog på workshopen, som hade fokus på fyra olika återbrukscase.

– Det är väldigt spännande, jag är väldigt intresserad av hur man med återbruk kan tänka annorlunda kring att förvalta och underhålla lägenheter. I dag tenderar vi att slita ut kvalitéer som vi inte skulle ha råd med nu, och ersätta med sämre material, säger Madeleine Nobis, arkitekt vid Sweco och en av deltagarna.

De fyra exemplen från verkligheten som presenterades var:

  • Återbruk vid nyproduktion – Otto Magnusson
  • Återbruksrenovering av lägenhet – HSB Malmö
  • Återbruk vid anläggning – Cowi
  • Återbruksrenovering av lokal – Wihlborgs
Maria Nilsson, HSB Malmö, och Linda Lissmatz, Stena Fastigheter, höll i workshopen.

Samtliga case presenterades snabbt för gruppen, innan mindre uppdelningar gjordes för att diskutera per case och tema.

– Det blev bra och livliga diskussioner i grupperna, och en produktiv förmiddag. Vi ser fram emot fortsatta samarbeten inom gruppen! Sen var det såklart extra roligt att ses fysiskt och få visa upp vår fina konferenslokal, när vi knappt fått träffas på två år på grund av pandemin, säger Maria Nilsson, Hållbarhetschef HSB Malmö.

Workshopen anordnades av HSB Malmö och Stena Fastigheter. Deltagarna bestod av representanter i LFM30 från HSB, Stena Fastigheter, Otto Magnusson Bygg, Whilborgs, Cowi, LTH, BAB Bygg, Malmö Stad, Skandia Fastigheter, NCC, Heimstaden, Ragnsells, Sweco, Sysav och Bruksspecialisten.

Men så är då frågan, uppfyllde workshopen Madeleines förväntningar?

– Det gjorde den! Kloka människor i samma rum med ett gemensamt mål är oslagbart. Vi identifierade och formulerade möjlig väg framåt, för att återbruk ska bli förstahandsvalet, vid ombyggnad av kontorslokaler, säger hon.

Madeleine Nobis, Sweco, var en av workshopens deltagare.

Hon ser fram emot att jobba vidare med återbruksfrågor i liknande konstellationer, och att arbeta vidare med de lärdomar som hon redan nu kunnat ta.

– Som arkitekt ser jag att jag och många av mina kollegor har mycket erfarenheter och kunskap kring hur vi kan återbruka byggmaterial och dessutom designa för att öka möjligheterna vid kommande ombyggnader. Kunskap som branschen nu efterfrågar, men inte alltid är medveten om att vi har, säger Madeleine.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com