Här händer det

Info om vårens händelser i LFM30.

Tipsa om nyhet

Info om vårens händelser i LFM30

Nu är vi 119 anslutna aktörer!

26 Mars Konstituerande föreningsstämma på World Trade Center, Malmö

Den 26 mars är det konstituerande föreningsstämma för att bilda den ekonomiska föreningen för LFM30. För att få bilda den ekonomiska föreningen LFM30 och få juridiska funktioner korrekt så behöver vi ha en konstituerande föreningsstämma. Föreningen kan inte starta sin verksamhet innan detta är klart.

World Trade Center, Jungmansgatan 12, lokal Tokyo i Malmö, 26 mars kl15-17
Anmäl dig på https://simplesignup.se/private_event/165149/56a2d49ef1

Koordinator och nya anslutna hälsas välkomna

En koordinator har anställts till LFM30. Han heter Per-Johan Wik och nås på per-johan.wik@sust.se Per-Johan kommer närmast från rollen som projektledare på Energikontoret Skåne där han arbetat med projektledning av klimat- och energiprojekt i 15 år. Per-Johan är anställd på deltid för arbete med koordinering
av LFM30. Vi hälsar Per-Johan och alla a anslutna välkomna, ex. Ramirent.

Vill ni besvara denna enkät – er användning av klimatberäkningsverktyg

Vi ni snälla lägga 3 minuter på denna enkät? Det är Tyréns och Liljewall som tagit fram denna, via deras forskningsstiftelser. Enkäten syftar till att kartlägga hur LCA används idag och framöver, samt inställning till LCA och hållbara projekt ser ut. Inför resultatkonferensen i maj får ni en återkoppling från enkätresultat men även från separata intervjuer: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KIVyovjvnECjeX2QDEXZusOuBLm-ykVFgq4jya8UPHZUNlozTEhQQTgxSFNSMFJDMVBOVzhSRVM4Ry4u

Klimatberäkningsstuga

Vi har nu kört igång klimatberäkningsstuga, träffas 1 gång / månad, och beräknar var och en av oss själva däremellan. Vi lär oss klimatberäkna, använda den nya LFM30 klimatberäkningsmetoden och hur vi ska minska våra CO2e-utsläpp. Vi söker fler följare som beräknar i sina egna projekt). Ser ni behov av coachande stöd därutöver, säg till. Ta kontakt med Andreas.Holmgren@ottobygg.se om ni är intresserade eller vill veta mer.

28 april Betongseminarium

Ett fullspäckat schema, kl 8-12, Midroc, Ljungmansgatan 12, lokal Tokyo, denna dag, bjuder vi på betong inspiration, hur man kan inom en rad olika tema områden kan minska CO2e. Spännande talare/aktörer/pilotprojekt fyller halvdagen med kostnadseffektiva möjligheter. Ni ska kunna ta detta steget vidare själva sen, i era sammanhang ex klimatberäkningsprojekt (löpare/följare). Vi återkommer med länk till anmälan.

Resultatkonferens 12 maj

Denna heldag (Midroc, Ljungmansgatan 12, lokal Tokyo) bjuder på inspiration och resultat, LFM30 1 år. Hur har det gått för var och en av oss, vi som anslutit oss och som har huvudansvaret – lever vi upp till våra klimatlöften? Hur bidrar ni i LFM30 gemensamma arbete, och vilket stöd ser ni som medlemmar behov av närmsta året? Byggherrar, hur fortskrider ditt klimatneutrala projekt? Vad har hänt per arbetsgrupp, vilket resultat / stöd har ni erbjudit?

Inom kort skickas en enkät ut till alla kontaktpersoner som är obligatorisk att besvara – om avstämning ert klimatlöfte. Vi återkommer med länk till anmälan.

Finansieringsseminarium 14 maj

På seminariet (Midroc, Ljungmansgatan 12, lokal Tokyo) kommer vi titta på hur byggnader värderas utifrån ett klimatneutralt perspektiv. Vi återkommer med länk till anmälan. Tre huvudfrågor kommer att avhandlas:

• Hur värderas byggnader idag? Två värderingsföretag medverkar

• Hur kommer byggnader värderas om fem år och tio år?

• Hur kan en förändring skapas vad gäller värdering och klimatneutralitet?

Skånes Energiting 28 maj

En heldag på tema hållbart byggande, som görs i samverkan med Klimatsamverkan Skåne och några andra offentliga skånska byggaktörer. Publik lokal presentation av LFM30 1 år. Vi återkommer med mer info.

Almedalen

Vi är i tidigt skede i dialog med olika möjliga samverksamaktörer. Publik nationell presentation av LFM30 1 år. Har ni förslag på upplägg, v.g. kontakta susanne.winge@sust.se. Vi återkommer med mer info.

Teams – gemensam plattform för dokument

Vi använder Teams som plattform för att kunna ta del av material som tas fram inom LFM30. Tyvärr har vi visa problem att administrera nuvarande Teams då denna är öppnad av Malmö Stad och det går inte att överlåta administrationen till användare utanför Malmö Stad. Vi ber om tålamod ytterligare en viss tid innan föreningen har en egen Teams på plats och då kommer alla anslutna aktörer att på nytt bjudas in till denna.

Vänliga hälsningar,

Ledningsgruppen och koordinator för LFM30

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com