Här händer det

Inför Nationellt Stålseminarium, 10 februari.

Tipsa om nyhet
Den 10 februari är det dags för det digitala eventet Nationellt Stålseminarium (Zoom). Eventet bjuder på aptitretare och senaste nytt, möjligheterna med klimatförbättrad stål, samt delade erfarenheter från LFM30. Seminariet lyfter även fram utveckling kring stål, goda exempel på återbruk, cirkulära materialflöden samt framställningen av klimatneutralt stål.

 

Läs intervjun med fem av deltagarna.

Vill du lyssna på Stålseminariet den 10 februari?

På Eventbrite hittar du information, dagordning och anmälningslänk.

Björn Åstedt, VD, SBI – Stålbyggnadsinstitutet

Hur kan stålbranschen bidra till en mer klimatneutral bygg- och anläggningsbransch?

– Stålbyggnadsbranschen kan bidra till omställningen mot en mer cirkulär ekonomi i och med att materialet i sig är 100 % cirkulärt. Materialet ger goda möjligheter till återbruk, dvs utan omsmältning. Dessutom möjliggör materialets styrka flexibla och omformningsbara stomlösningar, gärna i kombination med andra lätta byggmaterial.

Det är viktigt att byggnadens funktion sätts i centrum och att beslutsfattare väljer de bäst lämpade materialkombinationerna. Materialvalen ska göras mot bakgrund av ett livscykelperspektiv, där hela livscykeln ingår, med så lång livslängd som möjligt. Det finns gott om byggnadsverk av stål med lång livslängd – tänk bara på ett ikoniskt exempel som Eiffeltornet.

Detta är bara några exempel på hur stål bygger en hållbar framtid. Om du lyssnar den 10 februari kommer du får veta mer!


 

Annika Blomberg, kvalitets- och miljöansvarig, Celsa Steel Service

Beskriv vattenkraftens och de cirkulära flödenas potential vid framställningen av stål.

– Celsa i Norden smälter skrot, motsvarande två Eiffelltorn i veckan, i en elektrostålugn som drivs av el gjord på vattenkraft. Detta ger 50% lägre klimatavtryck jämfört med ett genomsnittligt Europeiskt armeringsstål. Vår slutprodukt är 100% återvinningsbar – i all evighet.

I en hållbar cirkulär ekonomi har samhället minskat bördan för naturen genom att se till att resurserna används så länge som möjligt. Stål/järn som ett evigt material är grundläggande för att uppnå en cirkulär ekonomi, och vi är därför en del av den cirkulära värdekedjan. Våra slutprodukter är 100 % återvinningsbara och vi återvinner närmare 90 % av biprodukterna från produktionen. Som företag arbetar vi med de cirkulära flödenas potential med våra kunder – vi vill vara ledande i den cirkulära värdekjedan och menar att cirkulär ekonomi är en viktig del för att dekarbonisera vår värdekedja.

 


Christoffer Muhl Pollari, kvalitetskoordinator, Stena Stål

Beskriv potentialen kring återbruk av stålstommar.

– Efter genomfört projekt med återbrukade balkar till bärande konstruktion har återbruk – vid sidan av miljönyttan – blivit en affärsmöjlighet. Genom att skapa starka branschnätverk för återbruksprojekt uppstår stora möjligheter för ett hållbart byggande med stålkonstruktioner. På så sätt kan återbruk med kvalitetssäkrat stål gå från teori till praktik.


 

Linda Cusumano, uppdragsledare, NCC

Vad är Rymdrum för något och hur kommer ni påverka branschen i en mer klimatneutral riktning?

– Rymdrum är ett spännande återbruksprojekt där vi bygger ett nytt besökscentrum för Onsala Rymdobservatorium. Projektet har ett krav på att minst 85% av allt material som används ska vara återbrukat, och därför hoppas vi att projektet kan fundera som inspiration och konkret exempel på hur cirkulär ekonomi inom byggbranschen kan se ut.


 

Mats Lindberg, Regional Sales Manager, Automotive, SSAB

Vad är Hybrit för något och hur kommer ni påverka bygg- och anläggningssektorn?

HYBRIT är samarbetet mellan SSAB, LKAB och Vattenfall för utveckling av produktion av fossilfritt stål. Stål är redan idag ett mycket miljövänligt material, men den stora nackdelen idag är produktionen av stål i masugn, som släpper ut väldigt stora mängder CO2. Detta problem ska HYBRIT åtgärda. Fossilfritt stål tillverkat från järnmalm är ett paradigmskifte inom stålindustrin och kommer att påverka alla segment som använder stål, inte minst bygg- och anläggningssektorn.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com