Här händer det

Jenny Holmquist, MKB, ny styrelseordförande i LFM30.

Tipsa om nyhet
På föreningsstämman den 11 maj valdes Jenny Holmquist, MKB Fastighets AB, till ordförande för styrelsen för Lokal Färdplan Malmö 2030. Hon ersätter därmed Rikard Sjöqvist, Granitor, som väljer att trappa ned.

Jenny Holmquist, miljöstrateg på MKB, ser som sin viktigaste uppgift att lyssna in medlemmarnas behov.

– Den stora klimatnyttan uppstår ute i medlemsorganisationerna när var och en förverkligar sitt klimatarbete. Jag vill förstå vilka frågor som är viktigast för medlemmarna, och att vi driver dessa i föreningen tillsammans.

Ordförandeskapet känns spännande och meningsfullt, menar hon. Ett gyllene tillfälle att kunna göra skillnad. Särskilt lockade LFM30-medlemmarnas mångfald och drivkraft inom klimatområdet.

– Föreningen är väldigt dynamisk och driver fram både metodutveckling och lärande. Ingen hade kunnat göra det på egen hand, men tillsammans går det. Den starka kraften vill jag medverka till, säger Jenny Holmquist.

Rikard Sjöqvist, teknikchef på Granitor, har suttit på styrelseordförandeposten sedan föreningen startade 2019. Han är inne på samma spår.

– När vi arbetar tillsammans kan vi åstadkomma underverk. Och dessutom få ekonomin att fungera. Det är den viktigaste lärdomen under mina tre år i föreningen, att det faktiskt är möjligt.

Idén till en lokal färdplan växte fram parallellt på olika håll. Fröet började gro på allvar när Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg på Malmö stad, hörde av sig och frågade om det var möjligt att nå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till 2030.

– Vi var några stycken som träffades och började skissa på hur en lokal klimatplan skulle kunna se ut. Då såg vi att målet inte var orimligt. Efterhand bjöd vi in fler och idén spred sig som ringar på vattnet. När vi lanserade på Almedalen 2019 märkte vi att vi låg helt rätt i tiden, berättar Rikard Sjökvist.

Sedan 2019 har mycket hänt med föreningen och inte minst i omvärlden. Enligt Jenny är LFM30-samarbetet än mer relevant idag.

– Det ekonomiska läget är en stor utmaning. Därför är det ännu viktigare att vi samverkar kring framsteg, lärdomar och erfarenheter. Tillsammans i LFM30 kan vi växla upp kunskapen, för att inte tappar tempo i det egna omställningsarbetet.

LFM30:s styrelse

Ordinarie Ledamöter:

 • Anna Denell, Vasakronan
 • David Eriksson, Byggnadsfirman Otto Magnusson (ny)
 • Jenny Holmquist, MKB (ny)
 • Joakim Persson, Wihlborgs
 • Maria Hagman, Ikano Bostad
 • Staffan Fredlund, RISE (ny)
 • Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet

 

Suppleanter:

 • Erik Larsen, Tyréns (ny)
 • Fredrik Remstam, Skandia Fastigheter (ny)
 • Jonas Larsson, Stena Fastigheter
 • Maja Manner, AFRY (ny)
 • Malin Kylefors, Granitor
 • Maria Perzon, Castellum (ny)

 

Valberedning:

 • Karin Fagerberg, FOJAB
 • Carl-Johan Gustavsson, Vasakronan

Förslag till nyheter


  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com