Här händer det

Kickoff för LFM30 och Malmö universitet.

Tipsa om nyhet
Fredagen den 27 januari ordnade LFM30 och Malmö universitet gemensam kickoff – för fira att MAU blivit medlemmar i föreningen. Fokus för träffen var samverkan mellan organisationerna.

Kickoffen bestod av mingel samt panelsamtal med MAU-forskare. Forskarna delgav bland annat sina förväntningar på samarbetet utifrån sina respektive forskningsfält.

Därefter presenterade kansliets Jennifer Cronborn och Amanda Filipsson LFM30:s organisation, och slutligen en workshop.

Vad tyckte workshopdeltagarna?

Caroline Wigren-Kristoferson, professor på Urbana studier, MAU.

Vad hoppas ni att MAU:s och LFM30:s samarbete ska leda till?

– Att vi kan hitta samverkan kring forskning och utbildning. Till exempel kan företag och organisationer komma och gästföreläsa på våra utbildningskurser.

Vi kan även samarbeta i olika typer av projekt. Ett sätt kan vara att företag får presentera ett problem eller en utmaning som studenter arbetar vidare med och redovisar för beställaren.

Samverkan genom utbildning tror jag kommer göra våra utbildningar ännu bättre. Det innebär i sin tur att företag och organisationer kan rekrytera studenter med högre kompetens.

Hur var stämningen i lokalen?

– Väldigt positiv och öppen. Det var en givande eftermiddag.

Vad tar du med dig från workshopen?

– Till exempel att Malmö universitet kan hjälpa LFM30:s kansli att söka finansiering för projekt och vidare kunskapsutveckling. Jag fick dessutom kontakt med Daniel Alsterlind från Brukspecialisten. Honom kommer jag kontakta för framtida gästföreläsningar. Jag fick även tillfälle att berätta om de processer på MAU som väl kopplar an till LFM30.

 

Kristian Stålne, teknologie doktor och universitetslektor i byggteknik på Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik, MAU.

Vad hoppas ni att MAU:s och LFM30:s samarbete ska leda till?

– Det är jättebra att vi på MAU och byggbranschen har en gemensam samarbetsyta kring klimatfrågor. På byggingenjörsutbildningen finns ett stort intresse för hållbarhet och klimat. Jag och övriga forskare hoppas att detta kan leda till nya samarbeten och partnerskap inom både forskningsprojekt och undervisning.

Hur var stämningen i lokalen?

– Bra energi! Paneldebatten var givande. Deltagarna beskrev hur viktigt det är att ha en öppen och välkomnande kultur. Alla ska våga dela egna framsteg och motgångar, istället för att hålla allt för sig själv på grund av konkurrenssituationer. Det är så vi måste hantera hållbarhets- och klimatfrågorna.

Vad tar du med dig från workshopen?

– Gemensamma intresseområden och beröringspunkter som till exempel återbruk och cirkularitet kopplat till energifrågor.

Vi pratade också om att skapa utrymme för samhällsvetenskapliga och psykologiska perspektiv. Idag styr de ingenjörsmässiga perspektiven i LFM30, av naturliga skäl. Och om vi ska involvera andra perspektiv behöver vi göra det på ett konstruktivt sätt, genom att i första hand erbjuda lösningar och vägar framåt.

Sen hade vi även konkreta diskussioner om ansökningar till gemensamma projekt- och forskningsmedel.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com