Här händer det

Klimatkontrakt Malmö – hela staden går samman i klimatomställningen.

Tipsa om nyhet

Malmö stad lanserar nu Klimatkontrakt Malmö. Syftet är att Malmö som geografisk plats ska nå klimatmålen enligt Parisavtalet. Initiativet ska också ta till vara på Malmöbornas och näringslivets initiativ, idéer och insatser för ett hållbart Malmö 2030.

Världens städer är nyckelaktörer för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. År 2020 signerade Malmö stad och innovationsprogrammet Viable Cities de första klimatkontrakten i Europa. Nu tar Malmö nästa steg och lanserar Klimatkontrakt Malmö, för att samla all kunskap, alla idéer och all initiativförmåga som finns i kommunen.

– Ingen klarar ensam att göra den omställning som krävs för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Någon måste gå före. I Malmö finns ett stort intresse från såväl näringsliv som Malmöbor att ta ett större ansvar än bara det egna intresset. Med vårt redan erkända klimat- och miljöarbete har vi goda möjligheter att leda vägen för andra, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Genom att signera Klimatkontrakt Malmö åtar sig företag, organisationer, akademi och invånare att bidra med egna formulerade klimatåtaganden.

Genom avtalet lovar Malmö också att olika aktörer tillsammans ska kratta vägen med lokala beslut och driva på den nationella politiken för att låta Malmö gå före. Det kan handla om att etablera testbäddar i Malmö, möjliggöra nya samarbeten eller identifiera möjligheter till att söka extern finansiering.

Miljöbästa kommun 2021

Tidningen Aktuell Hållbarhet utsåg nyligen Malmö till Sveriges miljöbästa kommun 2021. Med lanseringen av Klimatkontrakt Malmö visar staden att den ska fortsätta vara en föregångare i det nationella och globala klimatarbetet.

– Precis som det politiska styret så visar Malmös näringsliv och Malmöborna ett härligt driv i hållbarhetsfrågorna. Vi behöver därför göra allt vi kan för att hitta produktiva samarbeten där sådana ger effekt. Därför vill vi sträcka ut handen till Malmös företag och invånare för att skapa ett klimatkontrakt tillsammans, säger Simon Chrisander (L), kommunalråd för miljö och stadsbyggnad.

Malmö är dessutom värdstad för globala klimatkonferensen ICLEI World Congress 2021-2022 där det lokala arbetet kring klimat och stadsutveckling står i fokus. Konferensen ger Malmö och medlemmar i klimatkontraktet en möjlighet att visa världen hur staden går i täten för klimatomställningen.

Relaterade länkar

Malmö stads klimat- och miljöarbete

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com