Här händer det

Koljern Nordic lanserar ett betongfritt byggsystem för cirkulära väggar under mark.

Tipsa om nyhet
I ett led att erbjuda cirkulära och mer hållbara alternativ till isolerade betongstrukturer så utökar Koljern Nordic sitt erbjudande till att även inkludera väggar under mark.
Prefabricerade källarväggar monteras snabbt och utan betong, här på Villa Lerkil ritat av Gert Wingårdh.

I många år har nu systemet testats i fält och inkluderat hus i suterräng, hissgropar och bunkerliknande byggnader helt under jord.

Byggtekniken för källarväggen är mycket robust och anpassningsbar, vilket har demonstrerats genom att bära upp tunga timmerhus i flera våningar. På utsidan av källarväggarna utnyttjar man Foamglas beprövade kompakttaks-metod vilket garanterar ett långvarigt och tätt skydd där isolering inte behöver bytas ut över tid. På det viset erhålls en tät och mer välisolerad vägg utan köldbryggor eller fuktvandring.

Villa Lerkil
Villa Lerkil. Ett modernt hus med mer hållbara lösningar signerat Gert Wingårdh

Efterfrågan på källarväggar har ökat mycket och under 2022 kommer flertalet projekt med källarväggar att genomföras där merparten är souterräng-lösningar där en Koljerngrund övergår i källarvägg under mark och organiska väggar ställs ovanpå.

Det har blivit vanligare att delvis bygga under mark, främst i kuperade områden som i fjällen, men metoden ger även andra fördelar när totalhöjden på huset är begränsad. En del ställer sig skeptiska till att bygga ett källarplan på traditionellt vis, med rädsla för inträngande fukt och kyla, samtidigt som betong och cellplast blir mer ifrågasatt. Vi hoppas att vårt koncept kan förändra synen på hur en källarvägg kan konstrueras och användas i större utsträckning för att ge alternativ till isolerad betong, säger Niklas Holmquist, säljansvarig på Koljern Nordic

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com