Här händer det

Kolla i efterhand på LFM30 Resultatkonferens 2024.

Tipsa om nyhet
Nu kan du titta på LFM30 Resultatkonferens 2024, och ladda ned presentationen.

Ladda ned presentation

⬇️

Agenda:

 1. Välkomna till årets Resultatkonferens!
  Moderator: Maja Manner (AFRY).
 2. Ordföranden berättar:
  Jenny Holmquist (MKB), Andreas Holmgren (Treano) och
  Embla Winge (PEAB), ledamot respektive ny ordförande i ledningsgruppen.
 3. Årets resultat presenteras – projektportfölj, status klimatlöfte,
  klimatförbättrade åtgärder och mycket mer.

  Talare: Iris Dabbour (LFM30) och Amanda Filipsson (LFM30) med
  uppbackning av LFM30:s klimatredovisningsutskott och
  Martin Persson Lindh (COWI).
 4. Spaningar från nätverket – Vad blir viktigt framåt utifrån resultatet?
  Talare: Maja Manner (moderator, AFRY), Ulrika Tengbom (Tengbom),
  Anna Denell (Vasakronan), Martin Persson Lindh (COWI).
 5. På gång i LFM30:
  Talare: Åse Togerö (IVL) och Embla Winge (PEAB) berättar om hur LFM30
  ser på kommande ISO-standarder och Green Claims Directive, med
  utgångspunkt i LFM30:s återbetalningsplan och begrepp.
 6. Ny satsning: Materialforum, för entreprenörer och materialleverantörer
  inom LFM30.

  Talare: Anders Eriksson Modin (FOJAB) och Embla Winge (PEAB)
 7. Summering och avslut
  Talare: Maja Manner (AFRY)

Förslag till nyheter


  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com