Här händer det

Kontorshus av trä skapar nya vinster (och några gamla utmaningar).

Tipsa om nyhet
David Eriksson på Otto Magnusson berättar om hur brand-, fukt- och akustikfrågorna hanterats vid uppförandet av Fyrtornet i Malmö, en kontorsbyggnad i massivträstomme.
David Eriksson, affärsutvecklingschef på Byggnadsfirman Otto Magnusson AB.

Trä som byggmaterial har blivit ett allt vanligare, särskilt för kontorsbyggnader. Denna utveckling drivs av träets fördelar, såsom ett lägre koldioxidavtryck och snabbare byggtider.

Nyligen invigdes Fyrtornet i Hyllie – som med sina 11 våningar är Sveriges högsta kontorshus i trä. Huset ritades av Wingårdhs arkitekter och byggdes av Byggnadsfirman Otto Magnusson, på uppdrag av Granitor Properties.

David Eriksson, affärsutvecklingschef på Byggnadsfirman Otto Magnusson AB, menar att de största utmaningarna med träkonstruktioner är samma som med traditionella hus: fukt, brand och akustik. Problemen är varken större eller fler än vid stål- och betongkonstruktioner – men nya för branschen att hantera.

Samma utmaningar oavsett material

– Fukt är alltid en stor fråga under uppförandefasen, säger David Eriksson. Träkonstruktioner måste skyddas noggrant för att förhindra fuktskador.
För att undvika fuktproblem är det viktigt att träbyggnaden tätas snabbt. Och en fördel med trä är just att byggtiderna kan kortas ned. Det minskar exponeringen för väder och vind, och därmed risken för fuktskador.

– Likt betongstommar behöver trästommar torka ut innan man kan lägga på golvet. Men massivträet är så pass tätt att det inte suger åt sig mer vatten än vad betongytor gör. Så problematiken är densamma, men varken större eller värre. Det krävs dock vaksamhet mot organiskt fritt material innan inbyggnad, säger David Eriksson.

En annan utmaning är brandsäkerheten. Under uppförandet av Fyrtornet bjöds därför räddningstjänsten in till Fyrtornet, för att lära sig om hur brandriskerna kunnat förebyggas, bland annat i samarbete med en brandkonsult.

David Eriksson menar också att det är skillnad på trähus och trähus.

– Fyrtornet har massivträstomme, vilket ej ska förväxlas med modulstomme. Det är två byggsystem som ger helt olika utmaningar för akustik, brand och fukt. Branden sprider sig inte på samma sätt – sen finns såklart också sprinklersystem på plats. Så brandsäkerheten i träbyggnader behöver inte vara sämre än i betongbyggnader.
Akustik är särskilt utmanande i bostadsbyggnader, men mindre problematiskt i kontorsbyggnader.

– För att hantera ljudisolering för bostäder behövs tjockare väggar och bjälklag. Det innebär i regel att vi ibland får mindre bostadsarea jämfört med betongbyggnader, säger David Eriksson.

Fördelarna med trä överväger…

Trots de olika utmaningarna ser David Eriksson många fördelar med att bygga med trä. Bland annat nämner han bättre arbetsmiljö för byggarbetare och snabbare byggtider.

– Arbetsmiljön blir bättre med trä eftersom det är lättare att arbeta med och genererar mindre buller. Men det avgjort största fördelen med träkonstruktioner är det lägre koldioxidavtrycket jämfört med betong och stål.

… så användandet kommer att öka

David tror därför att intresset för träbyggnader kommer att fortsätta öka. Men för att träbyggnader ska bli ännu mer konkurrenskraftiga behöver standardiseringen av byggdelar i trä att utvecklas. Då kommer effektiviteten öka och kostnaderna minska.

– Det finns en växande efterfrågan på hållbara byggnader. Men fortsatt utbildning och demonstrationsprojekt är viktiga för att övervinna skepsis och främja bredare användning av trä.

Han avslutar med att betona träbyggnaders potential.

– Med rätt kunskap och teknik kan vi hantera de utmaningar som finns och dra nytta av de många fördelar som träkonstruktioner erbjuder. Utmaningar förknippade med trä är inte större eller fler än med stål- och betongkonstruktioner, men branschen har en del utmaningar att lösa.

– För att det ska hända behöver branschens aktörer bli bättre på att dela med sig av sina lärdomar. Detta har vi på Otto Magnusson och Granitor varit duktiga på under hela projekttiden.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com